Zarząd fundacji

Zarząd reprezentuje fundację we wszystkich płaszczyznach działania.
Stanowią go charyzmatyczni ludzie o ogromnym doświadczeniu w pracy
społecznej, samorządowej, a przede wszystkim na polach działania
określonych w Misji Fundacji

Wszyscy Członkowie Zarządu podjęli jednogłośnie decyzję o zrzeczeniu się wynagrodzenia za
pełnienie obowiązków i wykonują tę pracę społecznie

Filip Grega

Prezes Fundacji

Socjolog bezpieczeństwa publicznego, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktor nauki jazdy i wykładowca, instruktor techniki jazdy, egzaminator państwowy Prawa jazdy, wieloletni kierownik OSK, twórca programów szkolenia.
W listopadzie 2017 roku został laureatem prestiżowej nagrody
Partner Bezpieczeństwa Drogowego
 i zdobył tytuł 

 „Osoba Roku” 
przyznawany przez 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy udziale Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szymon Kaczmarek

Wiceprezes Fundacji

Dziennikarz radiowy, zdecydowanie ciekawy człowiek :) 

 

 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone