Rada Programowa

Rada Programowa Fundacji pełni funkcję doradczą i konsultacyjną:

  • sugeruje kierunki aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie Członków Rady Programowej Fundacji,
  • opiniuje projekty działań Fundacji - na wniosek Zarządu Fundacji,
  • konsultuje merytorycznie działania realizowane przez Fundację.
 

Na Członków Rady Programowej Fundacji zostają powołane w szczególności osoby, których doświadczenie
i posiadana wiedza, a także społeczna postawa są istotne dla realizacji jej celów statutowych oraz członkowie Zarządu Fundacji

Dr hab. Stanisław Iwan

Szczecin

Prodziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Adam Knietowski

Toruń

Instruktor techniki jazdy, ekspert ds. jazdy defensywnej, twórca programów szkolenia kierowców.

Roman Meller

Toruń

Instruktor techniki jazdy kat. A, B, C, D, C+E, D E. Ekspert BRD. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla instruktorów techniki jazdy.

Marcin Kukawka

Poznań

Instruktor nauki i techniki jazdy. Ekspert motocyklowy. Biegły sądowy z zakresu BRD

Tomek Kulik

Warszawa

Instruktor nauki jazdy i techniki jazdy, ekspert motocyklowy.

dr Maciej Denisiuk

Szczecin

Wykładowca w Zakładzie Medycyny Ratunkowej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Ratownik medyczny.

Małgorzata Serbin

Szczecin

7 Mistrz i Vice Mistrz Polski w wyścigach samochodowych. Trener i manager kierowcy wyścigowego Jakuba Litwina.

 

Sławomir Moszczyński

Warszawa

Wieloletni Instruktor jazdy, Ekspert Prawa o ruchu drogowym, autor publikacji i materiałów dydaktycznych dla kandydatów na kierowców.

 

Patryk Tomaszkiewicz

Włocławek

Instruktor nauki i techniki jazdy samochodów ciężarowych. Trener-wykładowca kwalifikacji wstępnej.

Joanna Hryniuk

Szczecin

Wykładowca - edukator i tłumacz - biegły języka migowego w Centrum Aktywizacji i Języka Migowego.

Jacek Nowicki

Oborniki Wielkopolskie

Instruktor nauki jazdy, promotor BRD.
Politolog.

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone