Jak wybrać OSK?

Na rynku wiele jest szkół jazdy. Spotkać można zarówno proste oferty jak i mocno rozbudowane usługi, zawierające prócz podstawowego szkolenia dodatkowe usługi, materiały, udział w szkoleniach specjalistycznych a nawet pokrywanie kosztów niezdanego egzaminu państwowego. Warto jednak jeszcze na etapie wyboru szkoły zwrócić uwagę na pewne symptomy, świadczące o tym, że mogą nas czekać kłopoty. W najlepszym przypadku jakość oferowanego Tobie szkolenia będzie bardzo słaba a w najgorszym... możesz stracić prawo jazdy - nawet w 2-3 lata po jego otrzymaniu. Zła jakość szkolenia to nie tylko problem ze zdaniem egzaminu. Źle przygotowany kierowca stanowi przede wszystkim zagrożenie!

Obecnie kurs możesz zrealizować na dwa sposoby:

Zasady dla kategorii B Prawa jazdy:

Tryb 1 (tzw. "stary") -  Po otrzymaniu od urzędu PKK rozpoczynasz w szkole jazdy część teoretyczną kursu, składającą się z minimum 30 h. zajęć po 45 minut, a w tym blok z pierwszej pomocy. Następnie odbywasz część praktyczną szkolenia składającą się z co najmniej 30 h zajęć praktycznych po 60 minut po czym - jeżeli wraz z instruktorem uznacie, że jesteś gotowy - przystępujesz do zdania egzaminu wewnętrznego z teorii oraz praktyki. Egzamin ten realizuje się na zasadach egzaminu państwowego, z tym, że część praktyczną przeprowadza się bez losowania zadań gdyż podczas egzaminu wewnętrznego musza być zrealizowane wszystkie zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów. 
Jeżeli uzyskasz pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego, dopiero wtedy możesz zapisać się na egzamin państwowy w ośrodku egzaminowania.

Tryb 2 (tzw. "nowy") - Po otrzymaniu od urzędu PKK rozpoczynasz samodzielną naukę teorii. Tu często dobre szkoły jazdy pomagają, poprzez organizowanie zajęć online czy udostępnianie e-learningu. Ale zgodnie z przepisami na tym etapie nie musisz mieć nawet kontaktu z jakakolwiek szkołą jazdy. Możesz uczyć się zupełnie samodzielnie, z materiałów powszechnie dostępnych. Gdy jesteś gotowy, masz odpowiednią wiedzę zapisujesz się w środku egzaminowania na Państwowy Egzamin na Prawo jazdy część Teoretyczna. Gdy ją zdasz, udajesz się do MĄDRZE wybranej szkoły jazdy na praktyczną część kursu. Dalej jest już podobnie jak w Trybie 1 czyli odbywasz co najmniej 30h zajęć praktycznych i jak jesteś gotowy przystępujesz do egzaminu wewnętrznego, który oczywiście w tej sytuacji ma tylko cześć praktyczną. I podobnie jak w Trybie 1 jeżeli nie zdasz tego egzaminu możesz przystąpić do egzaminu poprawkowego, ale warto jednak pomyśleć o przedłużeniu szkolenia o kilka kolejnych godzin zajęć. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego egzaminu wewnętrznego zapisujesz się na praktyczną część Egzaminu Państwowego. 

Z chwilą uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego praktycznego, formalnie kończysz swoje szkolenie. Od tego momentu możesz - choć nie musisz - odbywać szkolenie uzupełniające czyli tzw. "jazdy dodatkowe" i te, możesz zamawiać w dowolnym środku szkolenia. Uważaj jednak, aby były realizowane legalnie. To ważne!    


Warto jednak jeszcze na etapie wyboru szkoły zwrócić uwagę na pewne symptomy, świadczące o tym, że mogą nas czekać kłopoty. Oferty szkół jazdy są bardzo zróżnicowane i choć czasem wyglądają atrakcyjnie to mogą nie być zgodne z obowiązującymi przepisami lub ich realizacja jest nierzetelna co sprawia, że nie spełnia niezbędnych warunków do tego, aby mogła zostać uznana przez urząd za zgodną w prawem. Niestety bardzo wiele przykładów pokazuje, iż nieroztropni kursanci mają wiele kłopotów i nieprzyjemności po wybraniu nieodpowiedzialnej szkoły. Zdarzają się nawet przypadki, iż kursanci tracą posiadane już prawo jazdy. Starosta (czy Prezydent miasta) wydający uprawnienia do kierowania może je cofnąć jeżeli podczas kontroli (przeprowadzanej niestety już po zakończeniu twojego kursu) ujawni fakty, które świadczą o tym, że kurs nie był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

Szkoły jazdy są prowadzone na podstawie przepisów o szkoleniu i egzaminowaniu oraz swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, iż  pod kątem warunków gospodarczych (cen usług, zawartości oferty ponad niezbędne minimum itp.) przedsiębiorca może dowolnie kreować warunki. Takie są jego prawa. Ważne jednak aby nie były niezgodne z zasadami świadczenia usług konsumentom np. wykazem klauzul niedozwolonych UOKiK.
Zasady prowadzenia samego szkolenia ściśle określają jednak przepisy prawa. Dotyczą one między innymi ilości godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych, tematyki i czasu przeprowadzenia tych zajęć a także charakteryzują profil absolwenta kursu. Określona jest też dokumentacja, która towarzyszyć musi szkoleniu oraz zasady jej prowadzenia czy ilość oraz typ osób mogących znajdować się w pojeździe.

 

Przestrzeganie tych przepisów jest obowiązkiem przedsiębiorcy, prowadzącego OSK. 

 

Rzecznik Praw Kursanta, jednostka certyfikująca na wniosek szkół jazdy przeprowadza audyty procesu szkolenia i najlepszym ośrodkom wydaje certyfikat. Jeżeli znalazłeś jakąś szkołę jazdy i nie wiesz czy to dobry wybór - sprawdź czy posiada Certyfikat COSJ. Jeśli tak, to możesz być pewny, że szkolenie będzie prowadzone rzetelnie, z zachowaniem wszystkich należnych Tobie praw, umowa nie będzie zawierała niekorzystnych postanowień a sam proces szkolenia będzie realizowany zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Poczytaj inne materiały na naszym portalu, aby poznać swoje prawa, obowiązki oraz istotne informacje na czas kursu nauki jazdy. Zostań z nami w kontakcie na FACEBOOKU

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone 

 

Co sugeruje że trafiłeś na złą szkołę jazdy?

 • Klienci są obsługiwani w tym samym pomieszczeniu w którym prowadzone są wykłady dla kursantów. 
 • Podczas zapisu na kurs nie podpisujesz umowy zawierającej szczegóły Twojego kursu.
 • Zajęcia teoretyczne trwają krócej niż 5 dni lub wg szkoły nie ma problemu, jeżeli nie przyjdziesz na jakieś zajęcia.
 • Szkoła deklaruje, że nie ma egzaminu wewnętrznego albo, że nie stanowi problemu i jest formalnością.
 • Instruktor podczas prowadzenia zajęć nie zapina pasów bezpieczeństwa (wyjątek stanowi bardzo niski wzrost instruktora. Dobry instruktor daje dobry przykład!)
 • Szkoła bez ograniczeń ilościowych sprzedaje swoje kursy na portalach sprzedaży grupowej lub ceny kursu podstawowego kat.B są niższe niż 2200 zł 
  Większość dobrych OSK za kurs na prawo jazdy kat.B pobiera opłatę zbliżoną do 2600zł 
 • Podczas zajęć praktycznych znajdują się w samochodzie inni kursanci. ​

Co sugeruje że trafiłeś na dobrą szkołę jazdy?

 • Sala wykładowa i biuro do obsługi klientów nie mieszczą się w tym samym pomieszczeniu.
 • Przed zapisem można zapoznać się z treścią umowy oraz Regulaminem ośrodka (jeżeli taki istnieje).
 • Podczas zapisów na kurs, podpisywane są dwa egzemplarze wszystkich dokumentów:
  Umowa, regulamin, potwierdzenie wniesienia opłaty (paragon z kasy fiskalnej).
 • Szkoła posiada stronę internetową, na której zamieszcza wszystkie informacje lub tablicę informacyjną zawierającą szczegóły oferty.
 • Jeżeli szkoła daje (lub sprzedaje) kursantom materiały dydaktyczne to są to publikacje oryginalne a nie kserokopie czy kopiowane nośniki CD, DVD itp.
 • Do każdego zakupu otrzymujesz paragon lub potwierdzenie wniesienia opłaty.
 • Posiada Certyfikat COSJ "Odpowiedzialna Szkoła Jazdy".

Podaliśmy wyżej krótkie hasła, którymi warto się kierować podczas wyboru OSK.
Rozwiniemy je nieco:


 • Biuro i sala dydaktyczna. Do naszej fundacji często trafiają uwagi dotyczące infrastruktury OSK. W szczególności małe ośrodki, które działają wyłącznie w jednej lokalizacji. Częstokroć w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dysponują jednym lokalem, w którym prowadzone jest biuro szkoły jazdy (obsługiwani klienci i instruktorzy, przechowywana dokumentacja itd, oraz jednocześnie prowadzone zajęcia teoretyczne. I właśnie w połączeniu tych dwu funkcji pojawia się kłopot. Kursanci, którzy odbywają wykłady bardzo często w takich szkołach narażeni sią na przerwy w zajęciach, bo instruktor zajmuje się przybyłym właśnie do biura nowym klientem, albo na przeszkadzanie w nauce gdy w biurze wykonywane są jakieś czynności. Co prawda OSK często deklarują, że np. biuro czynne jest do g. 17:00 a od tej godziny są zajęcia, ale gdyby o 17:45 zadzwonić do tej szkoły lub przyjść osobiście, to z całą pewnością zostaniemy obsłużeni - kosztem jakości szkolenia teoretycznego kursantów już przyjętych.
 • "Chytry dwa razy traci" czyli cena kursu. Prowadzenie OSK na właściwym poziomie wiąże się z ponoszeniem ogromnej ilości kosztów stałych i zmiennych. Wśród nich są koszty utrzymania obowiązkowego biura szkoły oraz sali dydaktycznej a także spełniającego określone wymagania placu manewrowego. Nierzadko - szczególnie w dużych miastach to znaczący koszt w budżecie OSK. Również osoba prowadząca to biuro to koszt dla przedsiębiorcy, infrastruktura telekomunikacyjna, internet, strona internetowa koszty reklamy, ogrzewania, prądu. Do tych kosztów dochodzą pojazdy, które jak wiadomo w szkołach jazdy eksploatują się znacznie szybciej i dla zachowania ich należytej sprawności wymagają dużych wkładów finansowych. Paliwo i oleje czy choćby rzetelne sprzątanie pojazdów (pranie tapicerki, która bardzo się brudzi przy takiej dużej ilości użytkowników auta) też niesie poważne koszty. Wszystko to wpływa na realny rachunek zysków i strat przedsiębiorcy, który przecież prowadzi taką szkołę przede wszystkim dla zysku. To przecież biznes a nie działalność charytatywna. W naszych wytycznych podaliśmy sztywną kwotę minimalną, poniżej której nie da się przeprowadzić uczciwie kursu nauki jazdy w wysokości 1600zł. Została ona ustalona dla małego OSK, w którym przedsiębiorca cieszy się wyjątkowo niskimi kosztami działalności (np.jest emerytem lub zatrudnia emerytów - często "mundurowych" i ma znacznie mniejsze obciążenia wynagrodzeń, posiada własną ziemię pod plac manewrowy, używane pojazdy bez ubezpieczenia AC czy też wynajmuje salę dydaktyczną po bardzo preferencyjnych warunkach a swoje usługi często świadczyć może też w barterze). Takie przypadki zdarzają się jednak wyjątkowo rzadko ale są możliwe, dlatego nie negujemy ceny kursu zbliżonej do 1900zł. Byłoby to nieuczciwe. Sugerujemy jednak, iż cena kursu oscylująca w okolicy 2200zł (kat.B) to cena, za jaką rzetelny przedsiębiorca jest w stanie zapewnić: dobre warunki szkolenia a w tym kadrę instruktorską na odpowiednim poziomie (dobry instruktor też chce zarobić godziwie) oraz pojazdy i całą infrastrukturę dydaktyczną w dobrej jakości. Gorąco zniechęcamy do wybierania szkół najtańszych.  Wspomnieć należy o wszelkiego rodzaju sprzedaży grupowej. Jeżeli zamierzasz nabyć kurs właśnie w tym systemie, sprawdź przynajmniej czy taka oferta jest w ogóle realna do wykonania? Możesz w tym celu napisać do Rzecznika Praw Kursanta z prośbą o zweryfikowanie tej oferty. Rzecznik sprawdzi czy dana szkoła posiada wystarczającą ilość instruktorów i samochodów aby zrealizować ofertę. Często OSK wyprzedają swoje kursy w ilościach nieograniczonych co zwykle kończy się bardzo długim okresem realizacji szkolenia, problemami z zaplanowaniem jazdy praktycznych a często nawet upadłością OSK przez ukończeniem kursów. Przestrzegamy!!!
 • "Umowy tworzy się na czas wojny a nie pokoju" mówi stare przysłowie. Ale zwykle gdy chodzi o pieniądze i wzajemne roszczenia - a takim jest przecież zakup usługi w postaci kursu nauki jazdy - koniecznym jest, aby sytuacja między stronami była jasna i oczywista. Niestety bardzo często nie sprawdzają się jakiekolwiek obietnice składane telefonicznie czy nawet ustnie w obecności wielu ludzi (innych kursantów). Każdy uczciwy przedsiębiorca, który sprzedaje swoją usługę (szczególnie tak skomplikowaną i wieloetapową jak kurs nauki jazdy) zawiera za swoim klientem pisemną umowę, w której określa się : jaki jest faktyczny koszt kursu, za co kursant płaci, co, w jaki sposób i kiedy się odbędzie oraz dookreśla wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa taka nie może zawierać klauzul uznanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako niedozwolonych we wzorcach umów i musi być uczciwa dla oby Stron. Jeżeli zapisując się na kurs nie otrzymujesz rzetelnej umowy na piśmie, dobrze zastanów się, czy na pewno otrzymasz usługę, za którą płacisz tak duże pieniądze? 

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone