Rzecznik Praw Kursanta

Monitoring egzekwowania praw kandydatów
na kierowców "Bezpieczny Kursant OSK"

            Zgłoś Problem            

Rzecznik Praw Kursanta podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów kandydatów na kierowców i kierowców. Natomiast w sprawach indywidualnych, w tym konfliktach pomiędzy klientami ośrodków szkolenia, doskonalenia i  egzaminowania, świadczy pomoc prawną oraz w razie potrzeby mediację między stronami.

 

Do zadań Rzecznika Praw Kursanta należy:

  • poradnictwo konsumenckie i udzielanie informacji prawnej w zakresie ochrony interesów kandydatów na kierowców i kierowców będących kandydatami na kierowców innych kategorii,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa w zakresie szkolenia i egzaminowania,
  • występowanie do przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i ośrodki doskonalenia techniki jazdy w sprawach ochrony praw i interesów ich klientów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Starostwami Powiatowymi, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawie ochrony praw kursantów,
  • wytaczanie powództwa na rzecz kursantów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.


 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone