Nasz adres

                                                     

Kontakt z biurem Fundacji:

 

biuro@rzecznikprawkursanta.pl

  Zapytania do Rzecznika Praw Kursanta prosimy składać wyłącznie poprzez mail, podając:
- swoje dane kontaktowe
- nazwę, siedzibę OSK - jeżeli sprawa dotyczy działalności OSK
Zapewniamy anonimowość.   
   
 

 

   Adres do korespondencji:
  ul. Gen.L.Rayskiego 23/14
70-001 Szczecin
  (W miarę możliwości prosimy o wybór kontaktu drogą e-mail )
   

Dane rejestrowe:     
 


                   Fundacja Rzecznik Praw Kursanta 
                   ul. Gen.L.Rayskiego 23/14C
                   70-001 Szczecin

                    KRS 0000518642

                    REGON 321552159

                    NIP 852-260-87-27

 

                 

                 

              
                                 
                   
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone