Koalicja Infolinii

 

 PARTNER:         


Koalicja Infolinii została powołana w 2013 roku z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i prezes Fundacji „Dzieci Niczyje” dr Moniki Sajkowskiej. Celem działania zespołu jest przede wszystkim podnoszenie jakości pracy konsultanta telefonicznego, wzajemna wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych standardów postępowania np. w sytuacjach kryzysowych. Pierwsze spotkanie przedstawicieli koalicjantów odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w czerwcu 2013 roku. Opracowano wówczas model współpracy, w ramach którego odbywają się cykliczne, bezpłatne szkolenia pracowników poszczególnych infolinii oraz wydawany i uaktualniany będzie (co pół roku – wersja elektroniczna, raz w roku – drukowana) Informator telefoniczny. Ma on przede wszystkim ułatwić osobom poszukującym informacji lub porady znalezienie najbardziej właściwego adresata w sprawach dotyczących przemocy czy innych, trudnych sytuacji.
W 2016 i 2017  roku Fundacja SOS brała udział w działaniach Koalicji w związku z prowadzeniem infolinii eksperckiej dla kandydatów na kierowców. Obecnie ze względu na brak środków na utrzymanie lnfolini działania te zostały zawieszone. 

Pobierz najnowszy informator