Konferencja Bezpieczny Kursant OSK

Rozmawiając o bezpieczeństwie ruchu drogowego poświęca się wiele czasu na dyskusję o dopuszczalnych prędkościach, infrastrukturze, jeździe po alkoholu… Próżno szukać w tych działaniach, polemikach publicystów i dziennikarzy czy kampaniach społecznych wypowiedzi o systemie szkolenia kierowców a w szczególności o jego jakości, skuteczności i rzetelności. Nie wolno jednak zapomnieć, iż dla bezpieczeństwa na drodze jednym z najważniejszych czynników jest prawidłowe przygotowanie jego uczestników do samodzielnego ruchu.  

Jak ​mówi staropolskie przysłowie…   
„Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał.” 

 

28-29 stycznia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się I Konferencja poświęcona jakości kształcenia kierowców " Egzekwowanie praw kursanta i obowiązków OSK w krajowym systemie szkolenia kandydatów na kierowców Bezpieczny Kursant OSK".

Wśród panelistów i zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Biura Rzecznika Praw obywatelskich, Instytutu Transportu Samochodowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, oraz naukowcy
 eksperci związani z pedagogiką, andragogiką i psychologią transportu.
Konferencję otworzyli Dyrektor  Zespołu Prawa Administracyjnego
 Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Piotr Mierzejewski oraz  Prezes Fundacji SOS Pan Filip Grega.
Dr hab. Prof.AM Stanisław Iwan zreferował obecnym problematykę kompetencji instruktorów nauki jazdy w perspektywie otwartego dostępu do zawodu, etosu i etyki instruktora.
​Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Pani Zdzisława Cwalińska Weychert zaprezentowała wystąpienie, które wielu uczestników wprawiło w konsternację i niedowierzanie - "Odpowiedzialność finansowa kursantów i instruktorów za skutki zdarzeń drogowych". Jego treść dotyczyła między innymi odpowiedzialności za skutki zdarzeń drogowych podczas szkoleń realizowanych z pominięciem ewidencji, które wg badania przeprowadzonego przez Fundację SOS stanowią blisko 67% wszystkich realizowanych szkoleń uzupełniających w Polsce.
Rzecznik Praw Kursanta Pan Adam Walendzik zaprezentował dotychczasową problematykę jakiej dotyczyły skargi kursantów oraz podjęte interwencje.
Pani Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w swojej obszernej prezentacji odnosząc się do wyartykułowanych przez Rzecznika Praw Kursanta spraw wskazywała najczęstsze problemy oraz skutki prawne nieprzestrzegania przepisów konsumenckich przez przedsiębiorców prowadzących OSK.
 

Do dyskusji zaprosiliśmy interesariuszy wielu stron związanych z BRD jak i samym systemem kształcenia kandydatów na kierowców w tym przedstawicieli:

      Rzecznika Praw Obywatelskich
      Ministerstwa Infrastruktury
      Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
      Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
      Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
      Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
      Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji,
      Związku Powiatów Polskich,
      Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Wydziałów Komunikacji
      Stowarzyszenia Egzaminatorów Polskich
      pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego,
      organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia,
      organów nadzoru starostw powiatowych,
      Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
      Pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa drogowego
 
Stronę kursantów reprezentował powołany przez Fundację SOS
Rzecznik Praw Kursanta Pan Adam Walendzik

 

 

Honorowy Patronat 

Rzecznik Praw Obywatelskich
 

PROGRAM
KONFERENCJI
 

 

Generalnym celem konferencji była szeroka i multidyscyplinarna dyskusja między interesariuszami BRD, systemu szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na kierowców, pozwalająca na wypracowanie rekomendacji do zmian legislacyjnych.
 

Film 1:.   Otwarcie Konferencji


 

 

 

 

 

 

 

 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media