Arkusz przebiegu szkolenia

Zmiana wzoru Karty przeprowadzonych zajęć wprowadzona w marcu 2016 r. spowodowała kilka problemów:

* Dla instruktorów:

W przypadku „przejęcia” kursanta po innym instruktorze lub po dłuższej nieobecności osoby szkolonej, prowadzący zajęcia nie wie jaki materiał został zrealizowany anie też jaki jest poziom umiejętności kandydata.
 

* Dla Kursantów:

Podczas procesu szkolenia kursant nie ma świadomości jaki materiał powinien być przez niego nauczony i jakie zadania opanowane. Nie ma również pełniej świadomości czy zakupiona ilość godzin zajęć praktycznych będzie dla niego wystarczająca do należytego opanowania koniecznego materiału.
 

W obecnie wprowadzonej Karcie widnieją jedynie dane o terminie prowadzonych zajęć oraz czasie ich trwania, przebytym dystansie oraz osobie prowadzącej. Jednak dla wysokiej jakości i skuteczności świadczonych usług warto jest dokumentować przebieg procesu szkolenia w sposób szerszy. Istotnym jest również aby osoba szkolona miała świadomość jaki jest jej obecny poziom umiejętności a także jaki materiał pozostał jeszcze do opanowania.

Proponujemy Państwu rozwiązanie: Arkusz przebiegu szkolenia praktycznego.

 

Jego treść zawiera tabelę ewaluacyjną w której znajduje się większość podstawowych zadań egzaminacyjnych oraz manewrów i innych umiejętności niezbędnych do prowadzenia pojazdu. Podczas szkolenia instruktor może odnotowywać fakt wprowadzenia do szkolenia nowego tematu/zadania/manewru oraz ocenę sposobu wykonania tego zadania. Ocenę można wpisać poprzez wstawienie w odpowiedniej kolumnie znaczka. W „starej karcie” wstawiało się X a w przypadku naszej propozycji sugerujemy wstawianie ustalonego dla każdego instruktora z osobna znaku (np. pierwszej litery imienia lub nazwiska instruktora - tutaj A, D, K). Pozwoli to nie tylko na ocenę ale również określenia który instruktor prowadził zajęcia w danym temacie oraz jak je ocenił. W kolumnach "Słabo" oraz "Poprawnie" zawarto po 5 kolumn, w których można wstawiać oceny wg skali 1-5. 

 

W Arkuszu umieszczono ponadto tabelę przeznaczoną do wpisywania uwag instruktora, miejsce na notatki kursanta oraz treść Tabeli nr.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, czyli „Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego” co spełnia dodatkową funkcję edukacyjną dla kursanta.
Jesteśmy przekonani, iż zaproponowane narządzie spotka się z Państwa zainteresowaniem ze względów dydaktycznych a jednocześnie zostanie dobrze przyjęte przez kursantów jak i często żywo zainteresowanych postępami swoich dzieci rodziców osób szkolonych. Oczywiście proponowany Arkusz nie zastąpi Karty przeprowadzonych zajęć, jednak może świetnie ją uzupełniać. Można go z nią zszyć i złożyć na pół do formatu A5 oraz włożyć do plastikowej koszulki. Tak wyposażony kursant z pewnością będzie bardziej zadowolony z Twoich usług. 


Arkusz możesz pobrać i wykorzystywać nieodpłatnie, jednak będzie nam miło, jeżeli zechcesz wesprzeć działalność naszej Fundacji Rzecznik Praw Kursanta darowizną w dowolnie wybranej kwocie (10, 20, 50, 100 lub więcej złotych), która pozwoli nam na dalsze funkcjonowanie.

Liczymy na Twoją uczciwość ;)

PNB Paribas 11 1600 1462 1881 4154 6000 0001
    

Zapraszamy Ciebie też do korzystania podczas wszystkich zakupów internetowych z projektu FaniMani.pl      

Pobierz Arkusz


 
 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone