Szkoła jazdy - Wybór na całe Życie


              
W ramach działalności statutowej Fundacja prowadzi projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w ramach którego prowadzi bezpośrednie spotkania z uczniami w szkołach. W trakcie zajęć nasi eksperci przeprowadzają pogadankę na temat praw i obowiązków kandydatów na kierowców, zasad jakie towarzyszą procesowi szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
a także wskazują podstawowe zagrożenia, na jakie mogą być narażeni, korzystając z usług szkół jazdy.
Podczas spotkania omawiane są zasady odpowiedzialności kursantów za skutki zdarzeń drogowych, jakich mogą stać się sprawcami w trakcie szkolenia a uczestnicy spotkania otrzymują odpowiedzi na wszelkie nurtujące ich pytania. 

Jednym z tematów poruszanych podczas spotkań jest sprawa, w którą zaangażował się również Rzecznik Praw Obywatelskich

Honorowy Patronat
pobierz


W ramach projektu odwiedziliśmy już:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Szczecinie
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kamieniu Pomorskim (info)
3. Liceum Ogólnokształcące nr 1
w Nowogardzie
4. Liceum Ogólnokształcące nr 2
w Nowogardzie (info)

Spotkanie odbywa się w trakcje jednej jednostki lekcyjnej (zwykle lekcji wychowawczej lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie), z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Fundacja nie pobiera opłaty za przeprowadzenie zajęć.


 
Zapraszamy Dyrektorów placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, które prowadzą nauczanie młodzieży w wieku 17-18 lat do współpracy. 
Chęć przeprowadzenia spotkania prosimy kierować drogą mailową na adres: biuro@fundacjasos.org
   
 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone