Spała 2018
Połowa listopada to ważny okres dla OSK. Zbliża się II Ogólnopolskie Forum Instruktorów, Wykładowców i Właścicieli OSK.
Po niekwestionowanym sukcesie I Forum, które odbyło się w kwietniu, w Wiktorowie spotykamy się znowu aby rozwijać swoje kompetencje, wymieniać doświadczeniami oraz dyskutować o przyszłości branży.


I stało się! Kolejny raz najambitniejsi instruktorzy i egzaminatorzy zjechali - tym razem do Spały - gdzie odbyły się warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów oraz II Forum Instruktorów, Wykładowców i Właścicieli OSK. 
Ponad 70 osób rozwijało swoje kompetencje, dyskutowało o problemach codziennej pracy i wymieniało doświadczenia zawodowe. 
 
   
 

  
 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone