Gdy nie dogadujemy się z instruktorem...

W życiu bywa tak, że czasem 2 obce sobie osoby nie potrafią ze sobą spędzić kilku minut w małym pomieszczeniu.
Czasem nawet najlepsi przyjaciele mają siebie dosyć i potrzebują „oddechu”. Nie inaczej bywa podczas jazdy samochodem – szczególnie, gdy tym samochodem nie jest taksówka a samochód, w którym pobieramy lekcje jazdy. Jak to w szkole – niektórych nauczycieli uwielbiamy i pamiętamy do końca życia. Ale są też tacy, którzy potrafią napsuć nam krwi… Takie sytuacje zdarzają się podczas różnych szkoleń – w tym szkoleń na prawo jazdy. Czy można coś z tym zrobić?

Kurs nauki jazdy to bardzo ważny czas, w którym niezbędne są 2 elementy: Zaangażowany i ambitny kursant oraz naprawdę dobry instruktor. Ten pierwszy zgłasza się do szkoły jazdy aby nabyć nie tylko prawo do zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy ale przede wszystkim aby uzyskać wiedzę i umiejętności samodzielnego, bezpiecznego, sprawnego, zgodnego z przepisami i ekonomicznego kierowania pojazdem. Wtedy egzamin państwowy to tylko formalność.
Ten drugi – Dobry Instruktor – to człowiek, który musi posiadać nie tylko dużą wiedzę merytoryczną dotyczącą obowiązującego prawa drogowego czy budowy pojazdów oraz bardzo dobre umiejętności kierowania pojazdem ale także ogromną motywację do rzetelnego wykonywania swojej pracy a także umiejętność do adaptacji stosowanych metod szkoleniowych do możliwości kursanta. Musi być także wymagający aby czas, za który kursant płaci niemałe pieniądze nie był zmarnowany.
Czasem jednak zdarza się, że instruktor marnuje czas kandydata: nie specjalnie angażuje się w proces szkolenia: nie realizuje programu (nie ćwiczy z kursantem odpowiednich zadań i czynności), podczas zajęć rozmawia o wszystkim tylko nie o tematach związanych z nauką jazdy albo jeszcze gorzej – skraca zajęcia lub podczas jazd załatwia z kursantem prywatne lub firmowe sprawy.
Najlepszym pomysłem w takiej sytuacji jest zmiana instruktora. Owszem – czasem sytuacja może być bardziej skomplikowana i w danej szkole jazdy nie ma więcej wolnych instruktorów, którzy mogliby „pociągnąć” z kandydatem kurs dalej albo w szkole kadra „trzyma” ze sobą nie interesując się dobrem kursanta. Co wtedy zrobić? Czy jesteśmy skazani na taki patologiczny układ? NIE!


Obowiązujące w Polsce przepisy dają KAŻDEMU kursantowi prawo do zmiany szkoły jazdy na KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA. Co najważniejsze – to prawo dotyczy absolutnie wszystkich ośrodków szkolenia w Polsce, bez względu na rodzaj kursu czy kategorię Prawa jazdy, jaką chcemy uzyskać.
Warto również mieć świadomość, że szkoła jazdy nie ma prawa utrudniać kursantowi odejścia do innej szkoły jazdy. Zmiana szkoły wymaga jednak pewnych kroków:
 1. Kursant musi przedłożyć swoją Kartę przeprowadzonych zajęć kierownikowi ośrodka w celu opisania ilości odbytych zajęć, zakończenia jej oraz podpisania i wykonania kserokopii do archiwum szkoły.
 2. Kierownik szkoły jazdy jest zobowiązany zwrócić profil PKK do systemu komputerowego
 3. … znaleźć inną szkołę, gdzie kurs można kontynuować.
Jeżeli jednak przewidujemy, że rozstanie z OSK przebiegać może w „mało sympatycznych” okolicznościach tryb postępowania powinien być troszkę inny:
 1. Złożyć na piśmie i za potwierdzeniem odbioru na kopii Wypowiedzenie umowy o szkolenie (nawet jeżeli niestety była zawarta tylko ustnie), w którym powinno być napisane, iż:
  1.  rezygnujemy z usługi (kursu) z danym dniem,
  2. w załączniku przekazujemy oryginał Karty przeprowadzonych zajęć i prosimy o jej opisanie i wydanie zgodnie z odnośnymi przepisami,
  3. Prosimy o niezwłoczne zwrócenie profilu PKK do systemu informatycznego starosty
  4. Prosimy o dokonanie rozliczenia finansowego kursu oraz zwrotu niewykorzystanych środków.
 2. W/w pismo możemy wysłać pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru jednak w takiej sytuacji warto pozostawić sobie oryginał Karty przeprowadzonych zajęć a w treści zaznaczyć żądanie wyznaczenia terminu spotkania z kierownikiem OSK, który dokona opisu Karty na miejscu. To krótkie działanie i można je wykonać  od ręki.
 3. W przypadku problemów z realizacją zapraszamy do złożenia skargi do Rzecznika Praw Kursanta poprzez formularz.
 

Pamiętać należy, że zmiana OSK (przerwanie kursu w jednej i rozpoczęcie w drugiej szkole jazdy) to czynność zupełnie niezależna od spraw rozliczeń finansowych między kursantem a szkołami jazdy. Obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego dają zarówno kursantowi jak i przedsiębiorcy (szkole jazdy) prawa do uczciwych rozliczeń w tym pokrycia przez klienta (kursanta) uzasadnionych kosztów niezrealizowanej usługi. Istotnym jest jednak, aby koszty te były realnie uzasadnione.Aby nie mieć takich kłopotów warto wybierając szkołę jazdy szukać takiej, która posiada Certyfikat COSJ "Odpowiedzialna Szkoła Jazdy".


Mamy wtedy pewność, że nawet jeżeli pojawi się potrzeba zmiany szkoły (choć to mało prawdopodobne w takim dobrym ośrodku) to z pewnością zawarta z tym OSK umowa o szkolenie uczciwie traktuje prawa kursanta i nie bedzie problemów ani z odzyskaniem dokumentów ani rzetelnym rozliczeniem finansowym kursu. Czy powyższy materiał był dla Ciebie pomocny?
Staramy się i chętnie pomagamy. Ale bez Twojej pomocy też nie uda nam się działać długo. Pomóż nam bez kosztów własnych! ZOBACZ JAK MOŻESZ NAS WESPRZEĆ BEZ KOSZTÓW
 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone