Misja Fundacji

Misja Fundacji 

Ruch drogowy, to skomplikowany organizm, którego kształt i dynamika zależy od bardzo wielu czynników. Wielość podmiotów uczestniczących w ruchu oraz bezpośrednio ich postawia ma wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach w takim samym - jak nie większym zakresie - jak infrastruktura tych dróg.

Jednak najnowocześniejsze rozwiązania architektoniczne, ani wysokorozwinięte systemy techniczne w pojazdach, nie zapewnią bezpieczeństwa, jeżeli zachowania uczestników ruchu nie będą właściwe.


Aby postępowanie kierowców - głównych uczestników ruchu - było adekwatne do sytuacji, w pierwszej kolejności należy dobrze przygotować ich do uczestnictwa w przestrzeni drogowej.

Statutowym celem naszej Fundacji jest między innymi promowanie najwyższej jakości kształcenia kandydatów na kierowców oraz konsultacja prawna dla kursantów szkół jazdy, jak i konsultacje aktów prawnych dla ośrodków szkolenia.

Fundacja prowadzi również prace nad tworzeniem dobrego prawa regulującego system kształcenia kandydatów na kierowców i kierowców.
Wszystkie te działania, poszerzone o promocję zasad udzielania pomocy medycznej, zmierzają do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone