Aktualności

Nasz nowy Partner - Akademia Morska w Szczecinie

Wbrew pozorom w morskiej strukturze tej zacnej uczelni jest też wydział, zajmujący się między innymi transportem drogowym.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu pod kierunkiem Pana Dziekana dr hab. Stanisława Iwana, wspierać nas będą w pracach nad projektem w komponentach infrastruktury oraz formuły oceny.


W spotkaniu oprócz Dziekana wydziału wzięli udział również Prodziekani dr inż. Tomasz Dudek oraz dr inż. Krystian Pietrzak a także doktoranci Wydziału, którzy już planują wzbogacić swoje rozprawy doktorskie o treści powstałe w wyniku tej współpracy.
 

Zaangażowanie Pana Profesora Iwana w jakość kształcenia kierowców, "branża" miała już okazję poznać 3 lata temu podczas organizowanej przez nas w Biurze Rzecznik Praw Obywatelskich konferencji pt.: Egzekwowanie praw kandydatów na kierowców "Bezpieczny Kursant OSK".


 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone