Aktualności

Wasze Sprawy #1

Treść skargi prezentujemy w oryginale, w całości i tak, jak zostały napisane przez kandydata zgłaszającego skargę za pomocą formularza. . Dane kursanta, instruktorów, przedsiębiorców i nazwa OSK oraz wszelkie informacje mogące wskazać na te dane zostały zanonimizowane i pozostają w wyłącznej wiadomości biura Rzecznika Praw Kursanta lub - za upoważnieniem i pełnomocnictwem kandydata - zostały przekazane organom ścigania. 

 

 


"Proszę o pomoc. Już od stycznia próbuję ukończyć kurs prawa jazdy. Niestety nie ma możliwości kontaktowania się bezpośrednio z instruktorami, ponieważ wszystko kontrolowane jest przez właściciela, który wszystko robi na ostatnią chwilę nie patrząc na dobro klienta. Przejechałam dopiero 11h w gigantycznych odstępach czasowych. Nie podpisywałam żadnej umowy bo nawet na to właściciel nie znalazł czasu. Chcę zapisać się do innej szkoły, w tórej kurs trwa krócej niż 7(!) miesięcy. Niestety nie wiem jak, skoro tam jestem zapisana z moim numerem ptkk. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej sytuacji."


Komentarz:

Sprawa tej kandydatki prezentuje bardzo często spotykane nieprawidłowości, z jakimi mamy do czynienia w naszej pracy:

  • Brak umowy na piśmie, skutkującej sytuacją, w której zarówno kandydatka ma utrudnione możliwości walki o swoje prawa (przestrzeganie przez przedsiębiorcę praw konsumenta) jak i sam przedsiębiorca nie ma szansy udokumentować jakie usługi sprzedał."Natrafiając" na nieuczciwego klienta może ponieść znaczne koszty świadczenia usługi o wartości wyższej, niż zaoferował w chwili sprzedaży. Stare przysłowie mówi, że umowy tworzy się na czas wojny a nie pokoju, ale to właśnie "wojną" między Stronami jest chwila, gdy następuje spór pomiędzy przedsiębiorcą a kursantem.
  • Klientka wskazuje problem ze zmianą OSK. W toku prowadzonej sprawy kandydatka nie wiedziała, ze ma prawo zażądać od OSK uwolnienia PKK i prawo przeniesienia się do innego OSK.

 
 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone