Aktualności

Zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania coraz bliżej

Nasza praca – często budząca kontrowersje i ataki ze strony niektórych instruktorów – wreszcie zaczęła przynosić owoce. Samo środowisko instruktorów i egzaminatorów dochodzi do wniosku, że konieczne są zmiany.

Powstała inicjatywa powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, której celem jest niejako „przejęcie opieki i nadzoru” nad działalnością zawodową instruktorów i egzaminatorów. Obecnie taki nadzór pełną starostowie oraz marszałkowie. Skuteczność tego nadzoru jest iluzoryczna – szczególnie wobec samych instruktorów. Urzędnicy nie dysponują bowiem narzędziami bezpośredniej kontroli a same kontrole zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być zapowiedziane.

 

Wcale nie lepiej jest z procesem interpretacji prawa. Instruktorzy co województwo to inaczej rozumieją niektóre przepisy ruchu drogowego,.Podczas praktycznej części egzaminów państwowych jedne zachowania kandydatów są właściwe i pożądane przez egzaminatorów podczas gdy te same zachowania w innym ośrodku egzaminowania uważane są za błędne. Znane są wypowiedzi ekspertów wskazujące za odmienne a jednak prawidłowe zachowania. Niedawno mieliśmy przykład, gdy Sekretarza Wojewódzkiej Rady BRD i jednocześnie dyrektor WORD miał dokładnie przeciwne stanowisko od radcy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak w tej sytuacji ma zachować się kandydat na kierowcę? Kogo słuchać? Kto mówi prawdę? Kto wytycza standardy?


Inicjatywa samorządu zawodowego ma na celu również przejęcie tej przestrzeni i wdrożenie jednolitych zasad szkolenia, egzaminowania oraz interpretacji prawa. To dobra i potrzebna inicjatywa. Musi w niej jedna znaleźć się również miejsce dla najważniejszego beneficjenta całego systemu szkolenie i egzaminowania – dla kursanta.

Sama poprawa kompetencji merytorycznych instruktorów nie wystarczy, aby poprawić system szkolenia. Nasze codzienne działania, otrzymywane skargi i potrzeby interwencji w głównej mierze nie dotyczą merytorycznej jakość przekazywanej wiedzy a sposobu świadczenia usług zarówno w zakresie dydaktyki jak i przestrzegania praw konsumenckich. Nawet instruktor, który ma biegłą znajomość przepisów ruchu drogowego może świadczyć usługę szkoleniową w sposób niewłaściwy.

Pomysł wydaje się ze wszech miar słuszny, jednak nie brakuje kontrowersyjnych głosów dotyczących końcowego kształtu samorządu oraz obsady stanowisk a przede wszystkim kompetencji przysługujących powstałemu samorządowi.

09 lipca 2019 odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji infrastruktury dotyczące prezentacji idei powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Zapowiada się intensywna dyskusja, w której i my zabierzemy głos.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone