Aktualności

Wasze Sprawy #2

Treść skargi prezentujemy w oryginale, w całości i tak, jak zostały napisane przez kandydata zgłaszającego skargę za pomocą formularza. . Dane kursanta, instruktorów, przedsiębiorców i nazwa OSK oraz wszelkie informacje mogące wskazać na te dane zostały zanonimizowane i pozostają w wyłącznej wiadomości biura Rzecznika Praw Kursanta lub - za upoważnieniem i pełnomocnictwem kandydata - zostały przekazane organom ścigania. 

 

"Zaczęłam kurs na prawko u XXX 2 lata temu, cena kursu wynosiła 1400 zł i na to przystałam. Niestety prawko rozciągnęło się w czasie, zdawałam kilka razy egzamin teoretyczny wewnętrzny żeby móc zapisać się do WORDu, właśnie udało mi się go zdać, po kilku godzinach zadzwoniła żona właściciela i zażądała doniesienia 300 zł ponieważ odkąd podjęłam kurs cena wzrosła. Powiedziała że jeśli pół roku temu bym zdała ten wewnętrzny to nic bym nie dopłacała (nie zostałam w żaden sposób poinformowana o czymś takim te pół roku temu) Czuję się strasznie oszukana i nie zamierzam dopłacać tych 300 zł bo kurs podrożał ja zobowiązałam się zapłacić te 1400 (mam wszystkie kwity że jest opłacone) i nie wiem co mam robić. Proszę o pomoc czy mogę coś zrobić by nie dopłacać, uważam że to oszustwo."

 

Komentarz:

 

Sprawa nie jest tak oczywista, jak wydaje się do kursantce ale i przedsiębiorca zbyt pochopnie podchodzi do ustalania zasad świadczonej usługi.

Faktycznie czas realizacji usługi (czas trwania szkolenia) był mocno wydłużony. Kandydat przystępując do kursu powinien być świadomy, że będzie potrzebował sporo wolnego czasu aby odbyć wszystkie wymagane zajęcia i musi przygotować się do tego również w zakresie swoich codziennych obowiązków zawodowych, szkolnych i domowych. Szkoła jazdy to jednak szkoła, ma swój rytm działania. Tak jak w przypadku innych usług edukacyjnych (szkoły, studiów, kursów językowych itd.) przystępując do nich trzeba dysponować wolnym czasem. Przedsiębiorca świadczący usługę przygotowuje się do jej realizacji i zgodnie z przyjętymi procedurami chce ją realizować w określonym rytmie. Dłuższe nieobecności na zajęciach – szczególnie te nie ustalone z kierownikiem OSK mogą powodować paraliż procesu szkolenia.

Z drugiej jednak strony, przedsiębiorca sprzedając usługę musi być świadom pewnych komplikacji wynikających z procesu szkolenia czy samego planowania zajęć. Ponosi więc ryzyko trudności i nie może ich skutkami obarczyć klienta – chyba, że zasady realizacji kursu w tym czas jego trwania zostaną określone wspólnie z klientem na etapie zawierania umowy o szkolenie.

Kolejny raz wskazujemy, iż zawarcie z klientem umowy na piśmie, daje szansę na zabezpieczenie wzajemnych interesów Stron, zapewnienie tzw.”czystej sytuacji” i spokojny sen zarówno Kursanta jak i Przedsiębiorcy prowadzącego OSK.

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone