Aktualności

Prace projektowe idą "pełną parą"

W skład zespołu wchodzą:

dr hab. prof US Tomasz Kwarciński, kierownik Zakładu Systemów Transportowych  na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

dr Agnieszka Gozdek, adiunkt w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

dr Kamila Słupińska, adiunkt w Katedrze Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pan Marcin Janowski Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

dr n.tech. Grzegorz Skorny, rektor Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie

oraz przedstawiciele fundacji.

 

Zespół ten odpowiada w projekcie za przygotowanie narzędzia w komponencie ekonomiki usług OSK. Tym razem  głównym celem spotkania roboczego było zdiagnozowanie problematyki ekonomiki usług szkoleniowych realizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców oraz  wyznaczenie kwantyfikatorów niezbędnych do rzetelnej i sprawiedliwej oceny procesu świadczenia tej usługi na współczesnym rynku.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone