Aktualności

Odpowiedź Fundacji w sprawie powstania SZIE

Niestety skrzynka, na którą należało wysłać odpowiedzi: biuro@szie.org.pl odpowiedzi tych nie przyjmuje. 

 

 

Poniżej możesz zapoznać się w przesłanym stanowiskiem.

 

 

Jednocześnie informuję, iż przesłane stanowisko stanowi jedynie odpowiedź na przesłane pytania i nie jest wyrazem poparcia prac zespołu SZIE w obecnym kształcie.niżej możesz zapoznać się w przesłanym stanowiskiem.

 

Filip Grega - Prezes Fundacji

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone