Aktualności

Wasze sprawy

Treść skargi prezentujemy w oryginale, w całości i tak, jak zostały napisane przez kandydata zgłaszającego skargę za pomocą formularza. . Dane kursanta, instruktorów, przedsiębiorców i nazwa OSK oraz wszelkie informacje mogące wskazać na te dane zostały zanonimizowane i pozostają w wyłącznej wiadomości biura Rzecznika Praw Kursanta lub - za upoważnieniem i pełnomocnictwem kandydata - zostały przekazane organom ścigania. 

 

Witam, w ośrodku który podałem wyjeździłem 15 godzin. Chce zakończyć szkolenie i odebrać pieniądze natomiast w tej szkole powiedziano mi że mogę już zdawać egzamin teoretyczny i praktyczny. Zapłaciłem za cały kurs 2000 zł. W związku z tym chciałbym odzyskać pozostała kwotę i moc dokończyć kurs w innym ośrodku. Poprosiłem o dokument kartę z godzinami jakie się odbyły. Powiedziano mi że nic nic muszę odbierać tylko zdawać egzamin. A ja nie wyjeździłem wszystkich godzin. Nie wiem czy to jest legalne w świetle przepisów. Bo później mogę mieć problemy i zabrane uprawnienia w przypadku zdania egzaminu jeśli ktoś by to sprawdził. Czytałem że można wycofać numer pkk i jak jest opłacone za całość. W wydziale komunikacji uzyskałem informacje że mam już ukończony cały kurs z godzinami praktycznymi i mogę zdawać natomiast ja skorzystałem tylko z 15 godzin. Proszę o pomoc co dalej w takiej sytuacji i jak to się przedstawia od strony przepisów dla kursanta czy mam szanse na odzyskanie wpłaconych pieniędzy tj kwoty za 15 godzin nie wyjeżdżonych? Pozdrawiam

 

 

 

Prezentowana przez skarżącego sytuacja wskazuje, iż doszło w ośrodku do poważnych przestępstw:

- OSK zaktualizowało PKK kandydata wpisując, iż odbył on co najmniej 30h zajęć praktycznych

- OSK spreparowało Kartę przeprowadzonych zajęć, wpisując do niej nieodbyte zajęcia.

Tu w ramach komentarza dodamy, że ustaliliśmy, iż OSK przy rozpoczęciu kursu podłożył kursantowi do podpisu „in blanco” Kartę przeprowadzonych zajęć. Ten w dobrej wierze złożył podpisy we wskazanych wierszach czym umożliwił a wręcz ułatwił przedsiębiorcy oszustwo. Na szczęście dla kursanta, może on wykazać ponad wszelką wątpliwość, gdzie był w terminach wskazanych na KPZ jako terminy realizacji zajęć praktycznych. Stanowić będzie koronny dowód na spreparowanie dokumentu, choć będzie wymagało trochę dłuższego postępowania.

 

Słuszną postawą wykazał się kursant, gdyż rzeczywiście gdyby nawet dziś podszedł z wynikiem pozytywnym do egzaminu państwowego i otrzymał uprawnienia, to jest prawdopodobne, że w toku rutynowej kontroli organ nadzoru mógłby zakwestionować zapisy na KPZ dotyczące w rzeczywistości brakujących zajęć, tym samym cofnąć decyzję o wydaniu Prawa jazdy.

 

Jest to jednak nauczka dla innych kursantów, aby nie składać podpisów w miejscach nieuzupełnionych prawdziwymi danymi.

Sprawa z pewnością będzie miała finał w sądzie.

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone