Aktualności

Wzór sprawozdania z działalności OSK

Sprawozdanie jest wnoszone na podstawie obowiązku ustawowego.

Kierowniku Ośrodka!

Poniżej możesz pobrać wzór sprawozdania, uzupełnić o swoje dane i złożyć. 

Pobranie wiąże się z opłatą w wysokości 5 zł, która stanowić będzie przychód fundacji przeznaczony w całości na cele statutowe.  

                         

Po dokonaniu płatności kliknij klawisz "Wróć do strony handlowca" i pobierz plik. 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone