Aktualności

Prowadzić szkolenie wolno, ale uczestniczyć w nim - nie w każdym przypadku!

Departament prawny Ministra Zdrowia przesłał na nasz wniosek interpretację, w której jasno wskazuje unormowania prowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 i 577).

 

W myśl tych przepisów prowadzenie działalności przez ośrodki nie jest zabronione jednak wskazuje się zalecenia konieczne do przestrzegania przez przedsiębiorców;

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

W zakresie interpretacji prawa do uczestnictwa kursanta w szkoleniu, departament wskazuje jednak jednoznacznie, że jest możliwy zgodny w prawem udział kursanta w szkoleniu bezpośrednim, ale wyłącznie odbywanym w związku z czynnościami zawodowymi, podkreślając, że tego rodzaju okoliczności są raczej wyjątkowe. Poniżej zamieszczamy treść stanowiska resortu.

Jakie okoliczności kursu będą uprawniały kandydata do uczestnictwa w szkoleniu?

Wydaje się, iż jedyną sytuacją będzie realizacja kursu realizowanego na zlecenie i koszt pracodawcy w ramach obowiązków służbowych. Takie szkolenia realizowane są najczęściej w ramach projektów dofinansowywanych ze środków publicznych np. w OSK, które są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych*.
 

Pytanie jednak jak w bezpośrednim kontakcie z funkcjonariuszem kontrolującym udokumentować taki fakt? Z pewnością przyda się stosowne pismo wydane pracownikowi/kursantowi przez pracodawcę, potwierdzające fakt skierowania na kurs nauki jazdy, najlepiej ze wskazaniem konkretnego ośrodka szkolenia kierowców.

Oczywiście odbywanie szkolenia w formie zdalnej, czyli przez urządzenia teleinformatyczne – jak formalnie przepisy nazywają komputer podłączony do komputera – czyli za pomocą e-learningu jest dozwolone na zasadach ogólnych.

Powyższe stanowisko resortu wskazuje, iż w wyjątkowych przypadkach udział w szkoleniu praktycznym będzie dozwolony. Warto jednak dobrze zastanowić się, czy prowadzenie zajęć praktycznych jest obecnie bezpieczne?

 

 

Przypominamy przy okazji, że Fundacja Rzecznik Praw Kursanta pomaga nieodpłatnie w dopisaniu się BUR ośrodkom, które uzyskają Certyfikat COSJ ISO 29993 „Odpowiedzialna Szkoła Jazdy” co skutkuje możliwością otrzymywania przez klientów dofinansowania do kursu w wysokości do 80% ceny. W obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej kryzysem otrzymanie takiego dofinansowania może być bardzo cennym narzędziem pozyskania klientów – również z kat. B prawa jazdy.  Szczegóły na www.CertyfikatOSK.pl

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone