Aktualności

Niebawem instruktorzy zapną pasy bezpieczeństwa. Resort popiera petycję!

Otrzymaliśmy odpowiedź od resortu na petycję w sprawie obowiązkowego zapisania pasów przez instruktorów nauki jazdy oraz kobiety w widocznej ciąży, jaka wystosowaliśmy 03 lutego br.. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak, przekazał nam w informacji, iż resort zasięgnął opinii  podmiotów oraz instytucji dysponujących profesjonalną wiedzą w zakresie przedmiotowej problematyki a przedstawioną argumentację uznaje za racjonalną.

"Nie ulega wątpliwości,  że na przestrzeni lat zaszły znaczące zmiany w konstrukcji pojazdów w zakresie systemów bezpieczeństwa, w tym również pasów bezpieczeństwa. Ponadto w   systemach tych standardowo montowane są poduszki powietrzne, których skuteczność opiera się m.in.  na współdziałaniu z pasami bezpieczeństwa.

 

Podsumowując, pragnę poinformować, iż mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Infrastruktury rozważy zasadność podjęcia działań legislacyjnych w przedmiotowym obszarze.

Jednocześnie resort infrastruktury wyraża podziękowanie za wszystkie spostrzeżenia podnoszone w treści przesłanej."

 

Poniżej treść otrzymanego pisma. Będziemy przyglądać się sprawie i nadal promować 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone