Aktualności

Szkolenie teoretyczne ON-line w każdym OSK czyli CYWILIZACJA...ale

W proponowanym rozwiązaniu (PROJEKT) szkolenie teoretyczne na kursach prawa jazdy może być realizowane przy wykorzystaniu metod on-line, polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą prowadzącą taką część a jej uczestnikami. Zajęcia takie (nazywane zwykle webinariami) nie są niczym nowym w edukacji, jednak w obszarze nauki jazdy nigdy wcześniej oficjalnie nie były wykorzystywane na szeroką skalę.

W OSR (ocenie skutków regulacji) czytamy między innymi:

Celem wprowadzenia ww. przepisów jest umożliwienie ośrodkom szkolenia kierowców (OSK) prowadzenie szkoleń teoretycznych z wykorzystaniem metod on-line tylko w czasie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii koronawirusa. Aktualnie szkolenia dla kandydatów na kierowców w OSK mogą być realizowane w formie wykładów i ćwiczeń. Obecna trudna sytuacja związana z ryzykiem zakażenia ww. wirusem spowodowała, że prowadzone grupowo zajęcia teoretyczne w OSK stały się niemożliwe. Brak realizacji szkoleń przez OSK powoduje poważne utrudnienia w zachowaniu ciągłości procesu dydaktycznego kursantów i możliwości zarobkowej przedsiębiorców. Wprowadzenie metody nauczania on-line wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo epidemiologiczne kandydatów na kierowców oraz pozwoli przede wszystkim przetrwać finansowo przedsiębiorcom prowadzącym wszystkie OSK w tym niezwykle trudnym okresie. 

Projekt jednak nie wskazuje technologii, jaka ma być wykorzystywana w tym trybie. Jak zatem rozumieć zapis cyt.:” transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą prowadzącą taką część a jej uczestnikami”? Czy to transmisja dwukierunkowa czy może jednokierunkowa? To ma jednak niebagatelne znaczenie, ze względu na wykorzystywane narzędzia. Czy należy wykorzystywać mikrofony i kamery internetowe po obu stronach połączenia czy wystarczy emisja głosu i obrazu od prowadzącego do uczestników (streaming na Youtube lub Facebook)?  

To co prawda rozwiązanie czasowe, ale jeżeli sprawdzi się - w co wierzymy – być może będzie szansa na zmotywowanie ustawodawcy do zmiany przepisów na stałe.

Projekt ustala, iż część teoretyczna niezakończona do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal być prowadzona z wykorzystaniem metod on-line, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kolejnym – choć bardzo kontrowersyjnym zapisem w projekcie jest „zgoda” na prowadzenie szkoleń na tzw. wyższe kategorie. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii część praktyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

     „2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej "nauką jazdy", przeprowadzaną:

       a) na placu manewrowym,

       b) w ruchu miejskim oraz

       c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;„

może być przeprowadzona, w zakresie prawa jazdy kategorii C, C E, D i D E, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnoepidemiologicznych.

W ocenie Ustawodawcy opisanej dalej w OSR ryzyko prowadzenia takich zajęć jest zmniejszone i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego (Polityka bezpieczeństwa COVID-19) może być prowadzone.

Celem tych przepisów jest również umożliwienie szkolenia praktycznego w OSK w zakresie prawa jazdy kategorii C, C E, D i D E. Osoby uczestniczące w takim szkoleniu w kabinie pojazdu ciężarowego lub autobusu są zdecydowanie mniej narażone na niebezpieczeństwo związane epidemią koronawirusa. Skoro kierowcy w podwójnej obsadzie mogą realizować transport w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, to szkolenie praktyczne na wymienione kategorie, przy zachowaniu wszystkich środków profilaktycznych, może być również bezpiecznie przeprowadzone. Warto zaznaczyć, że spora część takiego szkolenia odbywa się na placu manewrowym OSK poza dostępem do dróg publicznych oraz przy częściowej obecności instruktora w kabinie pojazdu, co dodatkowo powoduje to, że szkolenie takimi pojazdami jest bezpieczniejsze. Utrzymanie szkolenia w zakresie ww. kategorii pomoże również przetrwać finansowo przedsiębiorcom, oferującym ten zakres szkolenia.

 

Niestety projekt nie wspomina o szkoleniu na kat.B. Czytając jednak ten zapis zgodnie z zasadami tworzenia prawa, szkolenie praktyczne w kat.B prawa jazdy nie może być prowadzone.


Powstaje pytanie, czy własnie o to chodziło Ustawodawcy?

To dopiero projekt ustawy. Jeszcze może się zmienić. 


Co ciekawe, temat egzaminowania nie został w projekcie poruszony, zatem pozostaje w gestii dyrektorów ośrodków egzaminowania.


UWAGA: W związku z zaistniała sytuacją zapraszamy do udziału w dyskusji:

 


 

2020-04-29 -  Komentarz Prezesa Fundacji

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone