Aktualności

Jednolite umowy z Kursantami w szkołach jazdy

Standaryzowanie umów ma wykluczyć nadużycia i stosowanie przez niektóre ośrodki nauki jazdy niezgodnych z prawem dodatkowych opłat. Ponadto umożliwi ono kandydatom porównywanie propanowych cen i przyczyni się do stymulowania i poprawy konkurencyjności. W nowej umowie zawarte będą również jasne zapisy dotyczące warunków anulowania danego kursu; czy jego koszt będzie zwrócony kosztów lub czy wyznaczony zostanie kolejny termin.
Takie rozwiązanie przyjęto we Francji.
W Polsce istnieje pełna dowolność w tym zakresie. Co więcej, jest wiele OSK, które wcale nie zawierają z kursantami umów na piśmie, gdyż nie ma takiego obowiazku, co często kończy się tragicznie.

Stare chińskie przysłowie mówi że "umowy tworzy się na czas wojny a nie pokoju". Trzeba pamiętać, że kurs nauki jazdy to bardzo specyficzna usługa, podczas której wiele może się wydarzyć, dlatego zalecamy wybieranie tylko tych ośrodków, które wiążą się z kursantem umową zawartą na piśmie.

Dzięki temu obie strony umowy są chronione a sytuacja między nimi jest jasna. Gdyby w trakcie odbywania kursu doszło do nieprzewidzianych okoliczności, z łatwością można wtedy sprawiedliwie dla obu stron wybrnąć z problemu.
Trzeba jednocześnie pamiętać, że wzorzec umowy to nie jest jednostronna, autorytarna decyzja szkoły jazdy i nie może on zawierać zapisów które łamią prawa konsumenta. Nawet jeśli kursant podpisze taką umowę, w której znajdują się klauzule łamiące jego prawa, to te punkty umowy nie obowiązują, a kursant bez żadnego problemu przed każdym sądem konsumenckim wygra. Warto zauważyć że sądy konsumenckie w Polsce - w przeciwieństwie do pozostałych powszechnych sądów - działają szybko sprawnie i bezpłatnie.

My francuskiego rozwiązania nie popieramy w 100%, gdyż ma ono ogromną wadę - w naszej ocenie utrudnia rozwój ośrodków i nadmiernie ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Szkoły jazdy mają prawo budować swoje oferty szkoleniowe w bardzo zróżnicowany sposób, wykorzystywać nowoczesne rozwiązania dydaktyczne, kreować działalność z użyciem nieprzeciętnych środków dydaktycznych i form opartych choćby na coraz popularniejszym blended learningu.

Wprowadzanie jednolitego wzorca umowy jest złym pomysłem, gdyż bardzo ogranicza rozwój i tak już skostniałej branży. Wystarczy przecież, aby umowa na każdą świadczoną usługę szkoleniową została oficjalnie zweryfikowana przez odpowiedni organ, a problem nieuczciwych wzorców natychmiast by zniknął.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzone dla ośrodków, które ubiegają się o uzyskanie Certyfikatu Rzecznika Praw Kursanta COSJ ISO29993 "Odpowiedzialna Szkoła Jazdy" już na etapie tworzenia Normy.
Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać ten certyfikat muszą częściowo zmienić treść wzorca umowy swojej usługi w taki sposób aby wprowadzić tam kilka niezbędnych a opartych na obowiązujących przepisach Konsumenckich i kodeksie cywilnym klauzul, oraz usunąć takie zapisy które łamią prawo. Następnie treść wzorca umowy jest weryfikowana. Sprawdzeniu podlega jej zgodność w przepisami i to, czy sprawiedliwie traktuje obie strony, równo dba o prawa zarówno kursanta jak i samego OSK.
Dzięki temu przedsiębiorca ma spokój oraz pewność że działa zgodnie z prawem i w razie nieprzewidzianych okoliczności, nic złego się nie wydarzy jego firmie a jednocześnie jego szkoła jazdy jest polecana przez Rzecznika Praw Kursanta, jako wiodąca, rzetelna i uczciwa.

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone