Aktualności

"Dziwne" konkursy w lokalnych mediach...

Od kilku lat wiele lokalnych portali prasowych w Polsce (tak naprawdę należących do jednego wydawcy) organizuje kampanię reklamową, którą nazywa Konkursem Plebiscytowym Instruktora Roku oraz Szkoły Jazdy Roku.

 

Dla osób czytających – i samych kandydatów – ten konkurs ma za zadanie wyłonić zwycięzcę – „Instruktora Roku” i Szkołę Jazdy Roku. Co to właściwie oznacza? Czym charakteryzuje się osoba lub firma, która otrzymuje taki nośny tytuł?
 

Wydawałoby się czytając wyniki takiego konkursu, że Instruktor Roku to osoba, która w swoim zawodowym życiu cieszy się cechami lepszymi niż wszyscy inni biorący udział w plebiscycie. Podobnie czytając wyniki w kategorii Szkoła Jazdy Roku 2020 spodziewać się można, że taki ośrodek jest najlepszy, bo prawdopodobnie uczy najskuteczniej, najefektywniej i dysponuje najlepszymi warunkami świadczenia usług. Czytający wyniki w sposób naturalny odbierają ten „konkurs” jak ranking jakości usług szkoleniowych. Na jego podstawie mogą podejmować swoje decyzje o wydaniu pieniędzy na usługi właśnie tych wygrywających „konkurs”.

 

Nic bardziej mylnego!

 

Ten „konkurs” to zwykła płatna reklama, która nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek oceną merytoryczną kandydatów tego konkursu i warto wiedzieć, że w tej akcji nie ma NIC z konkursu jakości a nawet popularności. Poniżej przedstawiamy wyciąg z najważniejszych punktów regulaminu tego fałszywego konkursu.

 
Ostrzegamy:

 

Nie warto brać na poważnie wyników prezentowanych przez organizatora, gdyż wyniki zależne są tylko i wyłącznie od wpływów finansowych otrzymanych przez organizatora.
Aby wygrać wystarczy wysłać na siebie odpowiednio dużo SMS za 2,46 i wygrywa się sporą usługę reklamową w postaci tego „zaszczytnego” tytułu, a także reklamę na stronach organizatora i inne „nagrody”. Tak naprawdę to nie nagrody – to zwykłe zakupy.

 

Oczywiście może być również tak, że zadowoleni z pracy instruktora kursanci wysyłają sms na swojego ulubionego instruktora, ale warto pamiętać, że sam fakt, że niektóry instruktorzy pracują dużo godzin każdego dnia a inni np. tylko w weekendy może powodować duże różnice w liczbie głosów, które zupełnie nie mówią o jakości pracy danego instruktora czy całego OSK. Należy z dużą rezerwą traktować ten plebiscyt, nazywany opacznie konkursem. 

 

Choć pewna losowość tu występuje, bo jeżeli osoba zainteresowana wygraniem kupi wyśle za mało płatnych sms lub płatnych kliknięć to nie otrzyma nagrody i straci wpłacone pieniądze. Wydaje się więc, że ta akcja to w zasadzie loteria, a ta podlegać winna ścisłemu nadzorowi. Szkoda tylko, że traci również Kursant, który czytając nazwę tego przedsięwzięcia jest przekonany, że to uczciwy wybór merytoryczny albo chociaż informacja popularności usług wskazana przez zadowolonych klientów.

Co prawda sam organizator również przyznaje w swoim regulaminie, że ten „konkurs” to przysłowiowy „pic na wodę” ale jednak nie wykazuje się etyką i uczciwością wobec swoich czytelników i nie informuje o tym fakcie otwarcie na głównych stronach a jedynie w dłuuugim regulaminie, którego jak nie trudno się domyślić i tak nikt nigdy nie czyta a decyzję i ocenę opiera jedynie o główne treści prezentowane największymi literami.

Liczyliśmy, że po zeszłorocznej akcji organizator wykaże się etyką i zrezygnuje z tej formy zarabiania pieniędzy. Niestety. Tym razem poprosimy o pomoc Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Izbę Celną.

 

 

WYCIĄG

z Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą 

„Mistrzowie Motoryzacji 2020”

zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”5.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze 
głosowania Czytelników w kategoriach:

a.Mechanik Roku,
b.Warsztat Samochodowy Roku,
c.Instruktor Jazdy Roku,
d.Szkoła Jazdy Roku
e.Komis Samochodowy Roku
f. Ale Fura Roku

Art.4

1.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: 
za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 
w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii 
będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 09.11.20202 r.
c. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się 
z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł   VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.

f.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać 
dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie 
SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.

3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu 
poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo 
jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści 
w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, 
gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), 
Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu 
dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), 
umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, 
w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” 
może oddać dowolną liczbę głosów.

7.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy 
nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki 
odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych 
przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS.
 Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może 
wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania 
nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania 
społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone