Aktualności

Postępowanie w sprawie wykreślenia OSK z Gdańska

W sprawie, którą opisaliśmy TUTAJ otrzymaliśmy pismo od organu nadzoru, informujące, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli wszczęto postępowanie sprawie wydania zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej. Ponadto organ nadzoru wszczął również postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia wydanych przez Prezydenta Miasta Gdańska uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych, z uwagi na wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym i przepisami.
 
Czekamy na wyniki. Smuto, że musimy realizować tego rodzaju działania, ale skoro przedsiębiorcy z Gdańska prosili nas o wsparcie – działanie było konieczne. Zawsze chętnie pomagamy Wam w działaniach zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania branży szkoleniowej.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone