Aktualności

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Niestety w aż 5 województwach nie ma ani jednego ośrodka doskonalenia techniki jazdy i kierowcy będą zmuszeni odbywać szkolenia podróżując po kilkaset kilometrów do sąsiednich województw. W ocenie Rzecznika Praw Kursanta taki stan jest rażąco niesprawiedliwy, gdyż stawia w niekorzystnej sytuacji kursantów, którzy zamieszkują w województwach pozbawionych odtj. Po zmianach będą oni zmuszeni do odbywania swoistych "wycieczek" do oddalonych o setki kilometrów ośrodków, co wymagać będzie ponoszenia znacznych kosztów oraz często również czasu potrzebnego na wyjazd co wiąze się np. z absencją w szkole czy pracy. A wszystko to po to aby nie utracić posiadanych uprawnień. 

 

W dniu dzisiejszym Fundacja SOS zwróciła się z wnioskiem o podjęcie interwencji. 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone