Aktualności

Debata Obywatelskie prawo do informacji

W Senacie odbyła się także debata nt. obywatelskiego prawa do informacji. Prof. Michał Seweryński, przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji otwierając dyskusję podkreślił, że z inicjatywy Rady Europy, parlamenty europejskie są włączone w proces czuwania nad prawami człowieka. Zaznaczył, że w Senacie co roku odbywa się debata nad raportem z wykonania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyraził przekonanie, że w naszym kraju jest coraz większe zrozumienie dla wagi tych spraw. Dodał, że z inicjatywy Senatu i przy współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich powstała ustawa o petycjach, która daje obywatelom możliwość wpływania na kształtowanie prawa w Polsce. Podkreślił, że jest to proces w pełni jawny i obywatel może na bieżąco śledzić, co dzieje się z jego petycją. Prof. Seweryński wraził nadzieję, że ustawa o petycjach i wchodząca od nowego roku w życie ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej poprawią sytuację ludzi potrzebujących wsparcia. Obie te ustawy ujawniają niedomagania naszego systemu prawnego i odnoszą się do rzeczywistych problemów ludzi. 

Nasz przedstawiciel, Prezes Fundacji SOS Filip Grega podniósł problem ograniczania uprawnień obywatelki do konsultacji społecznych aktów prawnych. Przesyłane do organizacji pozarządowych w drodze konsultacji społecznych projekty trafiają do ich oceny często tylko na kilka dni a nierzadko nawet w piątkowe popołudnia z terminem zwrotu w najbliższy wtorek. Taka sytuacja w przypadku bardziej skomplikowanych rozwiązań nie może być przez organizacje procedowana we właściwy sposób. Organizacje o charakterze ogólnopolskim - a taką jest np. nasza Fundacja SOS często korzystają z konsultacji wielu ekspertów. Konieczność kontaktu, dyskusji i podjęcia właściwych decyzji bywa niemożliwe, gdy termin na przesłanie skonsultowanych aktów jest zbyt krótki. 

Ekspert Fundacji SOS Tomek Kulik zwracał uwagę, iż wytwarzane w procesie legislacyjnym akty prawne, pomimo przejścia skomplikowanej procedury zawierają często błędy logiczne i są bardzo niejasne. 

 

Kliknij, aby zobaczyć duże zdjęcia

           

 


 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone