Aktualności

I Konferencja tematyczna "Bezpieczny Kursant OSK"

Wśród panelistów i zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Biura Rzecznika Praw obywatelskich, Instytutu Transportu Samochodowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, oraz naukowcy i eksperci związani z pedagogiką, andragogiką i psychologią transportu.
Konferencję otworzyli Dyrektor  Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Piotr Mierzejewski oraz  Prezes Fundacji SOS Pan Filip Grega.
 Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Pani Zdzisława Cwalińska Weychert zaprezentowała wystąpienie, które wielu uczestników wprawiło w konsternację i niedowierzanie - "Odpowiedzialność finansowa kursantów i instruktorów za skutki zdarzeń drogowych". Jego treść dotyczyła między innymi odpowiedzialności za skutki zdarzeń drogowych podczas szkoleń realizowanych z pominięciem ewidencji, które wg badania przeprowadzonego przez Fundację SOS stanowią blisko 67% wszystkich realizowanych szkoleń uzupełniających w Polsce.
 
Niezwykle ciekawe wystąpienie wygłosiła Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Pani Grażyna Rokicka, która wskazywała na obowiązki OSK związane z realizacją oferowanych usług, prawa konsumentów - kursantów, błędach w treści umów z kursantami oraz stosowanych w nich często klauzulach abuzywnych.
Interesujący temat "Nadzór starostów nad ośrodkami szkolenia kierowców - formalny wymóg czy narzędzie ochrony interesów kursantów?" zaprezentował Pan Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, w którym zaprezentował ciekawe spojrzenie nie tylko na miejsce starostw powiatowych w procesie nadzoru ale i rolę organizacji pozarządowych w tym systemie. 
Po wyjątkowo zajmujących i często nawet przerywanych licznymi pytaniami wystąpieniach panelistów odbyła się dyskusja, mająca na celu wypracowanie niezbędnych dla poprawy jakości obsługi i kształcenia kandydatów na kierowców rekomendacji do zmian legislacyjnych. 
Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.
Niebawem raport z tych działań i materiały wideo z wystąpień.
 

Kliknij, aby zobaczyć duże zdjęcia
 
               
 
 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone