Aktualności

Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera nasze działania

O treści raportu oraz zagrożeniach jakie dotykają kursantów pisaliśmy już wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczął działania od wystąpienia do Rzecznika Finansowego (który po zmianach przepisów przejął obowiązki należące do niedawna do Rzecznika Praw Ubezpieczonych). 


Informacja o tym fakcie oraz tereść wystąpienia znalazła się na stronach Biura RPO

 Treść Raportu Fundacji SOS w sprawie szkoleń uzupełniających

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone