Aktualności

Konsultujemy kolejne zmiany w przepisach

Rozpoczynamy więc pracę nad projektami:

 

1)        rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,

2)        rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie  wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

 

3)        rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w  sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Większość zmian dotyczy dostosowania przepisów do wprowadzenia systemu CEPIK 2.0 a także koniecznych korekt już ogłoszonych aktów. 

 

ZAPRASZAMY DO WNOSZENIA UWAG do projektów drogą mailową na adres biuro@fundacjasos.org do dnia 10 maja 2016 r.

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone