Aktualności

Nowy wzór Karty przeprowadzonych zajęć

Nowy wzór KEOS zawiera dodatkową kolumnę, w której należy wpisywać numer rejestracyjny pojazdu na którym prowadzone jest szkolenie. Ponadto resort uznał, iż dokonywanie wpisów przez kursanta jest zbyt skomplikowane i ograniczył czynność kursanta do złożenia podpisu przy wpisanych przez instruktora danych. 

Nowy wzór KEOS można pobrać tu: http://rzecznikprawkursanta.pl/druki_dla_osk
 
 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone