Aktualności

Zignorujesz znak STOP i zdasz egzamin..?

Nie trzeba było długo czekać na odzew ze strony MIiB w sprawie dziwnego zapisu w Rozporządzeniu o egzaminowaniu. Na stronie resortu pojawiła się informacja, w której czytamy, iż niezatrzymanie się na znaku STOP czy czerwonym sygnalizatorze, spowodowanie kolizji drogowej, nieustąpienie pierwszeństwa i wiele innych niezwykle niebezpiecznych zdarzeń drogowych spowodowanych przez kandydata podczas egzaminu na prawo jazdy cyt.:" egzaminator może potraktować jako jeden z dwóch dopuszczalnych błędów i kontynuować egzamin."

 

Dziwi nas ta informacja oraz sam sposób interpretacji zapisu rozporządzenia jakże odmienna od prezentowanej przez nas. Można odnieść wrażenie, że na samym początku kariery młodemu kursantowi wpaja się, iż nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego nie jest aż tak naganne i właściwie nie niesie za sobą zbyt dużych konsekwencji. 

Chcemy jednak wierzyć, iż takie postawienie sprawy na stronie internetowej MIiB jest jedynie nieświadomą omyłką osoby redagującej serwis a nie stanowiskiem resortu w tej sprawie.

Link do przedmiotowej informacji: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797413-p_1.htm#

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone