Aktualności

Wątpliwości w temacie Zawodów o Puchar Dyrektora WORD Katowice

Dyrektor Wojewódzkiego Ośródka Ruchu Drogowego, we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Katowicach organizują imprezę pod nazwą VIII Puchar Dyrektora WORD Katowice, stanowiącą współzawodnictwo miedzy instruktorami.

To bardzo ciekawa i cenna inicjatywa, zważywszy że jest to doskonała okazja do krzewienia idei jakości szkolenia kierowców poprzez podnoszenia kwalifikacji własnych instruktorów.

 

Niestety konkurencje, jakie zostały zaplanowane a mające na celu wyłonienie najlepszego instruktora w bieżącym roku nijak się mają do kompetencji zawodowych osoby parającej się profesją instruktora nauki jazdy.

Zwróciliśmy się z pismem do organizatora aby wziął pod uwagę możliwość korekty programu konkursu, aby weryfikowane kompetencje odzwierciedlały obiektywnie cechy jakimi powinien się charakteryzować najlepszy instruktor nauki jazdy.


http://www.word.katowice.pl/aktualnosc-VIII_Puchar_-221.html

 

fg.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone