Aktualności

Najważniejsza nagroda w Polsce dla Prezesa naszej Fundacji

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego to stowarzyszenie, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą  wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Rokrocznie Partnerstwo uhonorowuje osoby i podmioty, które w sposób wyjątkowy działają na rzecz poprawy BRD.

Laureatem głównej nagrody w kategorii Osoba Roku został Prezes naszej Fundacji Filip Grega.

 

W skład Kapituły Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2017” weszli:

Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,

Dorota Małecka, Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża,

Romuald Chałas, Prezes Automobilklubu Polski,

Radosław Czapski, przedstawiciel Banku Światowego,

Mateusz Litewski, przedstawiciel firmy UBER,

Andrzej Jarubas, z Safe Drive,

Bartłomiej Morzycki, Prezes Partnerstwa,

Elwira Kobylińska, Wiceprezes Partnerstwa,

Andrzej Grzegorczyk, Wiceprezes Partnerstwa,

Piotr Sarnecki i Maciej Wroński – członkowie Zarządu Partnerstwa.

 

 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 24 listopada w Warszawie.

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone