Aktualności

Prawo jazdy bez adresu zameldowania

Prace nad wydaniem przedmiotowego rozporządzenia wszczęto wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Skutkiem tych działań będzie rezygnacja z umieszczania adresu zamieszkania na blankiecie prawa jazdy. Dziś obowiązujące przepisy nakładają na obywatela obowiązek zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny. Każda zmiana w blankiecie natomiast niesie za sobą konieczność wniesienia stosownej opłaty. Resort wyliczył, iż zmiana ta pozwoli na zaoszczędzenie obywatelom blisko 24 000 000 złotych rocznie. 

Obecnie użytkowane blankiety nie podlegają obowiązkowej wymianie a zmiana następować będzie cyklicznie od 04.marca 2019 i polegać będzie na wydawaniu kierującym blankietów o nowym wzorze w przypadku wydawania uprawnień po raz pierwszy lub konieczności wymiany związanej ze zmianą uprawnień. Nadal jednak niezbędne będzie wskazanie adresu zamieszkania na etapie składania wniosku o wydanie uprawnień. 
 

To bardzo rozsądna zmiana i z pewnością będzie przyjęta przez obywateli z satysfakcją. Fundacja również nie wnosi uwag do treści projektu. Nie wszyscy jednak będą zadowoleni. Obniżenie ilości wydawanych dokumentów praw jazdy, spowodowane brakiem konieczności zmiany danych adresowych szacowane dziś na około 240000 blankietów w skali roku to obniżenie o ok.21% ogólnej produkcji dokumentów przez wytwórcę czyli Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Resort szacuje, że przyniesie to obniżenie dochodu o około 13 460 000 PLN.

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone