Aktualności

Witamy nowego Partnera Projektu

 

 

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż przeszliśmy do drugiego etapu projektu społecznej certyfikacji ośrodków szkolenia kierowców. Blisko 3 lata zbieraliśmy materiały i doświadczenia, które stanowić będą kanwę do pracy dla zespołu ekspertów z różnych dziedzin, zmierzającą do stworzenia optymalnego, obiektywnego i miarodajnego narzędzia badającego funkcjonowanie ośrodków szkolenia kierowców w Polsce. Powstałe narzędzie służyć będzie do certyfikacji ośrodkom, które chcą poddać się rzetelnej weryfikacji a dzięki niej otrzymać certyfikat, który będzie doskonałą wizytówką ośrodka.

 

Z dumą informujemy, iż dziś, 14 maja 2019 od zespołu ekspertów dołączył nowy Partner – Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna  w Szczecinie.


Jest to nowoczesna uczelnia, której głównym działania jest kształcenia studentów na kierunku transport  w specjalnościach: technika samochodowa, Logistyka transportu, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, studiach podyplomowych w zakresie budowy, naprawy i eksploatacji pojazdów, inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego  czy kursach specjalistów dyplomowanych: Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych, Elektronik pojazdów samochodowych, spedytor, diagnosta samochodowy czy diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych.

Doświadczenie i wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej Partnera stanowić będzie dla nas cenny wkład w projekt i pozwoli na stworzenie jeszcze nowocześniejszego i optymalnego narzędzia, a w rezultacie znaczną pomoc kursantom, w odbyciu bezpiecznego i jakościowego kursu realizowanego w certyfikowanych OSK, uzyskaniu podczas szkolenia właściwych kompetencji w kierowaniu pojazdem, sukcesu na egzaminie i co najważniejsze bezpiecznej oraz satysfakcjonującej jazdy.

 

Serdecznie witamy!

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone