Zgłoszenie problemu

Masz pytanie dotyczące zasad szkolenia lub problem z realizacją kursu – wyślij zgłoszenie !

Wypełnij formularz możliwie jak najdokładniej opisując sytuacje i podając precyzyjne dane. Jest to konieczne aby Rzecznik mógł dokładnie ustalić w jakiej sytuacji się znajdujesz i poprawnie zdiagnozować problem.

Wszystkie dane podane w zgłoszeniu pozostają do wyłącznej wiadomości Biura RPK a działania Rzecznika nie będą wiązały się z ujawnieniem personaliów zgłaszającego bez Twojej wyraźnej zgody.

DANE KURSANTA:

DANE SZKOŁY JAZDY, W SPRAWIE KTÓREJ PISZESZ:

SIEDZIBA SZKOŁY:


Zwracam się do Rzecznika w sprawie kursu kat:

Krótki opis szkoły jazdy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych w niniejszym zgłoszeniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zadań statutowych Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy KRS 0000518642.