AED w L-kach

W ramach współpracy Fundacji z Ośrodkami Szkolenia Kierowców z całej Polski pragniemy promować AED, czyli automatyczne defibrylatory. Nasz projekt zakłada wyposażanie pojazdów nauki jazdy oraz szkolenia instruktorów z zakresu wykorzystania AED.

Wszyscy wiemy, że e-Lki "patrolują" nasze miasta od rana do nocy i często znajdują się na miejscu zdarzenia szybciej niż służby ratunkowe. A przecież instruktorzy, poprzez swoją wiedzę i doświadczenie oraz realizację programu szkolenia kandydatów na kierowców, są moralnie szczególnie zobowiązani do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Pragniemy, aby po każdym polskim mieście jeździły samochody nauki jazdy wyposażone w podstawowy sprzęt ratujący życie, a instruktorzy byli przeszkoleni w udzielaniu tej pomocy w sposób sprawny i skuteczny.


Prowadzisz OSK i chciałbyś przystąpić do projektu? Napisz do nas!

UWAGA: Niestety ze względu na brak wystarczającej ilości środków finansowych
na kontynuację tego projektu, jego realizacja została wstrzymana. 
OSK, które zgłosiły swój akces do udziału w projekcie, o pozyskaniu finansowania
niezwłocznie poinformujemy.

Jeżeli prowadzisz OSK, chciałbyś przystąpić do projektu w oparciu o własne
lub pozyskane środki - z satysfakcją pomożemy!

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone