Druki dla OSK

                                                                                             

   Nowa Karta przeprowadzonych zajęć listopad 2016 r.


        Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 września 2016r. POz. 1584 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
 wykładowców z dnia 04 marca 2016 r. poz. 280. (pobierzwprowadzono nowy wzór  Karty przeprowadzonych zajęć.

UWAGA! Szkolenia kursantów realizowane od 01.11.2016r - również te rozpoczęte przed tym terminem prowadzone są na "nowych" kartach.    Poniżej możesz pobrać plik w formacie .pdf i drukować samodzielnie ten dokument.
 
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pojawiające się w internecie pliki w formatach excel i pdf, które pozwalają na wydruk gotowych, wypełnionych Kart z danych zawartych w prowadzonej w formie arkusza Excel Książce ewidencji osób szkolonych nie są dopuszczone do użytkowania w OSK gdyż ich użytkowanie nie spełnia wymaganych warunków określonych §6 ust.7 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Przepis ten stanowi, iż każdorazowe dokonanie zapisu w dokumencie elektronicznym musi być podpisane za pomocą odpowiednich środków kryptologicznych i informatycznych przez osobę dokonującą edycji pliku a także możliwość niezwłocznego wglądu i wydruku. Aplikacja Office oraz podobne jej systemy pozwalające na edycję dokumentów nie zapewniają wymaganych przez cytowane rozporządzenie zabezpieczeń.


Zapraszamy do skorzystania z naszego pliku, wydrukowania dwustronni i wypełniania zgodnie z wytycznymi.

Dajemy Ci ten plik bezpłatnie, jednak w rewanżu prosimy o wsparcie naszej Fundacji dowolną kwotą.
Zbieramy fundusze niezbędne do naszego działania na Twoją rzecz. 

               Liczymy na Twoją uczciwość ;)

          Wpłać darowiznę w dowolnej kwocie, jaką uznasz za stosowną
          na konto Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy
          Numer: 37 1440 1387 0000 0000 1732 0769 
          Tytuł przelewu „Darowizna KPZ” 

              Dziękujemy!

Przy okazji dodaj swój adres e-m@il do newslettera, abyśmy mogli wysyłać Ci najważniejsze informacje o przygotowanych materiałach i działaniach skierowanych do OSK.

                                                                      
                                                                 

                                                    .pdf formularz z możliwością edycji