Certyfikat * Odpowiedzialna Szkoła Jazdy *


 
Planowana agenda procesu:

 
01 marca 2019

​Rozpoczynamy współpracę z ekspertami

Nadszedł czas na kolejny etap naszego projektu. Rozpoczynamy konsultacje z naukowcami 

 
02 lutego 2018

​Rozpoczęcie Analizy danych

Rozpoczęliśmy dogłębną analizę zebranych materiałów. Definiujemy główne nieprawidłowości pojawiające się w procesie szkolenia kandydatów na kierowców. Poszukujemy przyczyn nieprawidłowości z którymi spotykali się klienci OSK. Analizujemy również portale społecznościowe, gdzie kursanci i absolwenci wymieniają się doświadczeniami na temat wydarzeń w okresie swojego szkolenia. 

13 marca 2017

 

Dofinansowanie projektu

Dziś złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu Demokracja w Działaniu finansowanego ze środków Fundacji Batorego. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli przyspieszyć nasze prace oraz przygotować szeroką kampanię informacyjną, skierowaną do potencjalnych kursantów, wskazującą możliwość skorzystania z wyników naszego projektu na etapie poszukiwania ośrodka szkolenia kierowców. 
(edit: niestety nasz wniosek nie uzyskał poparcia grantodawcy. Cóż, będziemy musieli poradzić sobie bez tych środków. Damy radę! :) 

 

27 października 2015

PROJEKT


Projekt „Odpowiedzialna Szkoła Jazdy powstaje w odpowiedzi na zdefiniowaną w trakcie działalności fundacji potrzeby wsparcia konsumentów w procesie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wolny ale trudny rynek szkoleniowy sprawia, iż pośród rzetelnych szkół jazdy nie trudno natknąć się na podmioty, których działalność odbiega zarówno od standardów prowadzenia współczesnej pracy dydaktycznej ale i forma świadczenia usług nie wypełnia wymogów obowiązujących norm prawa konsumenckiego.

Tworzony projekt ma na celu przygotowanie i wdrożenie obiektywnego narzędzia realnie weryfikującego różne aspekty działalności wybranych szkół jazdy w Polsce. Jako niezależna od firm komercyjnych organizacja pozarządowa, za pomocą stworzonego narzędzia badawczego, przeprowadzać będziemy certyfikację, otwartych na przeprowadzenie niezależnych ekspertów audytu ośrodków szkół jazdy.

CEL

W trakcie działań powołanego przez Fundację Rzecznika Praw Kursanta oraz infolinii, na podstawie szeregu skarg i próśb o pomoc wnoszonych do biura Rzecznika przez poszkodowanych kursantów zdefiniowano potrzebę stworzenia rzetelnego, obiektywnego i skutecznego narzędzia pozwalającego potencjalnemu kandydatowi na kierowcę na dokonanie wyboru właściwego ośrodka szkolenia

ZESPÓŁ PROJEKTOWY


Zespół przygotowujący narzędzie badawcze stanowić będą eksperci różnych dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z systemem kształcenia kierowców ale również inni specjaliści, których doświadczenie może być przydatne w stworzeniu obiektywnego i rzetelnego badania w tym naukowcy wyższych uczelni technicznych, ekonomicznych i nauk społecznych a także innych organizacji pozarządowych.

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

Media
Supercomp - Grupa IT

Projekt i wykonanie Supercomp.pl   |   Copyright 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone