Certyfikat Odpowiedzialna Szkoła Jazdy


 
 

Partnerzy merytoryczni:

 
 

  
 
     Politechnika Krakowska INSTYTUT POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH


Kuba Bielak - ABJ Warszawa
 
 

     PROJEKT

     Projekt „Odpowiedzialna Szkoła Jazdy" powstaje w odpowiedzi na zdefiniowaną w trakcie działalności fundacji potrzeby wsparcia konsumentów w procesie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wolny ale trudny rynek szkoleniowy sprawia, iż pośród rzetelnych szkół jazdy nie trudno natknąć się na podmioty, których działalność odbiega zarówno od standardów prowadzenia współczesnej pracy dydaktycznej ale i forma świadczenia usług nie wypełnia wymogów obowiązujących norm prawa konsumenckiego.


     Tworzony projekt ma na celu przygotowanie i wdrożenie obiektywnego narzędzia realnie weryfikującego różne aspekty działalności wybranych szkół jazdy w Polsce. Jako niezależna od firm komercyjnych organizacja pozarządowa, za pomocą stworzonego narzędzia badawczego, przeprowadzać będziemy certyfikację, otwartych na przeprowadzenie niezależnych ekspertów audytu ośrodków szkół jazdy.

           CEL

     W trakcie działań powołanego przez Fundację Rzecznika Praw Kursanta oraz infolinii, na podstawie szeregu skarg i próśb o pomoc wnoszonych do biura Rzecznika przez poszkodowanych kursantów zdefiniowano potrzebę stworzenia rzetelnego, obiektywnego i skutecznego narzędzia pozwalającego potencjalnemu kandydatowi na kierowcę na dokonanie wyboru właściwego ośrodka szkolenia

          ZESPÓŁ PROJEKTOWY


     Zespół przygotowujący narzędzie badawcze stanowić będą eksperci różnych dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z systemem kształcenia kierowców ale również inni specjaliści, których doświadczenie może być przydatne w stworzeniu obiektywnego i rzetelnego badania w tym naukowcy wyższych uczelni technicznych, ekonomicznych i nauk społecznych a także innych organizacji pozarządowych.
 

   
      Korzyści dla Kursanta

            Przyszli kursanci szkoły jazdy wybierając ośrodek posiadający certyfikat Odpowiedzialna Szkoła Jazdy będą mogły mieć pewność, że:

 • Zamówione szkolenie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami przez ośrodek gwarantujący pełną, zgodną z ustalonym programem i rytmem zajęć i terminową realizację usługi szkoleniowej
 • Certyfikowany OSK nie tylko deklaruje ale naprawdę spełnia wysokie standardy w zakresie realizacji procesu szkolenia
 • W trakcie szkolenia będzie korzystał z odpowiedniego sprzętu i infrastruktury
 • Prawa kursanta będą chronione a OSK podlega stałemu nadzorowi
 • W razie ewentualnych problemów z porozumieniem się kadrą, kursant może liczyć na wsparcie Rzecznika praw Kursanta w mediacji z OSK a w razie potrzeby nie będzie miał kłopotów ze zmianą OSK


        Korzyści dla OSK

     Wizerunkowe:

 • Wyróżnienie prestiżowym certyfikatem pośród konkurencji
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej i tworzenie wiarygodnego obrazu rzetelnej i uczciwej marki.

     Ekonomiczne:

 • Po okresie pilotażowym zespół ekspercki przystąpi do wdrożenia procesu certyfikującego zgodnie z Systemem Zarządzania ISO 29993:2017 * wyprofilowanym do procesu usług szkolenia kandydatów na kierowców.
 • Zwiększenie liczby kursantów zainteresowanych zakupem rzetelnych, certyfikowanych usług

     Operacyjne:

 • Wzrost świadomości personelu i współpracowników dotyczący jakości świadczonych usług szkoleniowych/edukacyjnych
 • Narzędzie certyfikacji zostało skonstruowanych tak, by optymalnie dopasowywać się do indywidualnego profilu każdego przedsiębiorstwa i inspirować je do doskonalenia stosowanych już działań, a nie całkowitego zastępowania ich nowymi metodami pracy.
 • Normy nie określają tego jak powinny wyglądać działania firmy, a jedynie sugerują wartości, jakie powinny im przyświecać, oraz profilują zasady funkcjonowania w kierunku przestrzegania obowiązującego prawa, co zapewni przedsiębiorcy bezpieczeństwo prawne i minimalizuje ryzyko powstania szkód wizerunkowych i materialnych w sytuacji konfliktu z klientem.
 • Dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymagań rynku jest bardzo skomplikowane, szczególnie w obliczu pojawiającej się nieustannie konkurencji pełnej świeżych pomysłów i nowego podejścia do branży. Firmy, które chcą utrzymać się na szczycie muszą działać świadomie, zdecydowanie i zawsze z korzyścią dla samych siebie, ale i klienta.
*) Norma ISO 29993:2017 to standard, który jest pochodną popularnej w ostatnich latach ale wygaszanej przez ISO normy ISO 29990:2010 , stanowiącej standard skierowany do dostawców usług szkoleniowych działających głownie w obszarze edukacji pozaszkolnej i szkoleń. Jest to norma opisująca wymagania dla systemu zarządzania  w pełni uwzględniająca specyfikę branży szkoleniowo/edukacyjnej. Norma ISO 29990 kładzie szczególny nacisk na identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcję uczestników szkoleń.
Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania opartego o normę ISO 29990:
 • poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych,
 • lepsze monitorowanie satysfakcji uczestników szkoleń,
 • możliwość bieżącej oceny kompetencji trenerów,
 • zwiększenie zaufania Klientów i innych zainteresowanych stron,
 • podniesienie prestiżu i przewagi konkurencyjnej oraz możliwość zdobycia nowych klientów,
 • możliwość zdobycia dodatkowych punktów wymaganych przy rejestracji w Rejestrze Usług Rozwojowych prowadzonym przez PARP,
 • wzrost świadomości personelu dotyczący jakości świadczonych usług szkoleniowych.
UWAGA: Certyfikacja na zgodność z normą ISO 29990 znalazła się w opublikowanym przez PARP wykazie certyfikatów i standardów świadczących o wiarygodności świadczenia przez dany podmiot usług rozwojowych.

Norma ISO 29993: 2017 określa wymagania dotyczące przede wszystkim konkretnych usług edukacyjnych poza kształceniem formalnym, w tym wszystkich rodzajów uczenia się przez całe życie (np. Szkolenia zawodowe i szkolenia wewnątrzzakładowe, zlecane na zewnątrz lub na miejscu). Obejmują one wszelkie usługi edukacyjne świadczone przez dostawcę usług edukacyjnych , które są skierowane do samych osób uczących się, a także do sponsorów, którzy nabywają usługi w imieniu osób uczących się. Kluczowymi cechami tego rodzaju usług jest to, że cele uczenia się są określone, a usługi są oceniane, i że wymagają interakcji z uczniem. Nauka może odbywać się twarzą w twarz, za pośrednictwem technologii nauczania na odległość lub połączenia obu metod.
 


 


Planowana agenda procesu:

01 marca 2019

​Rozpoczynamy współpracę z ekspertami

Nadszedł czas na kolejny etap naszego projektu. Rozpoczynamy konsultacje z naukowcami i ekspertami. 

 
02 lutego 2018

​Rozpoczęcie Analizy danych

Rozpoczęliśmy dogłębną analizę zebranych materiałów. Definiujemy główne nieprawidłowości pojawiające się w procesie szkolenia kandydatów na kierowców. Poszukujemy przyczyn nieprawidłowości z którymi spotykali się klienci OSK. Analizujemy również portale społecznościowe, gdzie kursanci i absolwenci wymieniają się doświadczeniami na temat wydarzeń w okresie swojego szkolenia. 

13 marca 2017

 

Dofinansowanie projektu

Dziś złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu Demokracja w Działaniu finansowanego ze środków Fundacji Batorego. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli przyspieszyć nasze prace oraz przygotować szeroką kampanię informacyjną, skierowaną do potencjalnych kursantów, wskazującą możliwość skorzystania z wyników naszego projektu na etapie poszukiwania ośrodka szkolenia kierowców. 
(edit: niestety nasz wniosek nie uzyskał poparcia grantodawcy. Cóż, będziemy musieli poradzić sobie bez tych środków. Damy radę! :) 

 

27 października 2015

 

 
 

 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

Media
Supercomp - Grupa IT

Projekt i wykonanie Supercomp.pl   |   Copyright 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone