Aktualności

Nieprawidłowości w realizacji projektów PFRON

Już nie pierwszy raz otrzymujemy sygnały o nieprawidłowościach przy realizacji szkoleń kierowców, które są współfinansowane z różnych środków publicznych. Takim programem, który zawiera niewłaściwe rozwiązania regulaminowe jest miedzy innymi Aktywny Samorząd realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Problem polega na nierealizowaniu programu szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zakańczaniu szkolenia podstawowego po zrealizowaniu tylko minimalnej liczby jednostek zajęć dydaktycznych, bez względu na realizację programu oraz potwierdzanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego bez jego przeprowadzania lub po przeprowadzeniu egzaminu niezgodnie z przepisami.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwykłe nieprawidłowa konstrukcja regulaminów dofinansowania i wzorców umownych z Wnioskodawcami, zawierająca wśród warunków wypłaty dofinansowania, obowiązek dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu kursu nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w egzaminie państwowym.

Negatywnymi skutkami takiego warunkowania wypłaty są:

  • Popełnianie przestępstw potwierdzenia nieprawdy w dokumentach, przez instruktorów, którzy realizują kursy współfinansowane - w celu zapewnienia sobie trzymania należnych środków.
  • Ryzyko nieotrzymania należnych środków w przypadku niewypełnienia przez Wnioskodawcę warunku ukończenia kursu, z powodu np. braku środków na niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności przedłużenie szkolenia albo zwyczajną rezygnację Wnioskodawcy z podejścia do egzaminu państwowego.
  • Brak możliwości skorzystania z usług rzetelnych OSK, które cechują się wysokim profesjonalizmem oraz uczciwością i nie podejmują się zawierania umów o szkolenie co do których zachodzi prawdopodobieństwo problemów z rozliczeniem usługi – zwłaszcza, że wypłata należnych środków jest odsunięta w czasie od chwili zakończenia świadczenia usługi.

 

W dniu 19 lutego 2020 wystosowaliśmy do Prezesa Zarządu PFRON Pana Krzysztofa Michałkiewicza  prośbę o interwencję w tej sprawie i korektę projektów w taki sposób, aby rozliczenie usługi nie było związane z faktem ukończenia procesu szkolenia i egzaminowania a realizacją usługi o wartości odpowiedniej do przeznaczonych dofinansowaniem środków.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone