Aktualności

Szkolenie przez e-learning we wszystkich OSK ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną 13 marca 2020 r. złożyliśmy bezpośrednio do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o przygotowanie zmian w przepisach, mających na celu czasowe umożliwienie prowadzenia teoretycznej części szkolenia kandydatów na kierowców z wykorzystaniem technik komputerowych i informatycznych na odległość. 

Obecnie taką możliwość mają jedynie niektóre ośrodki, posiadające dodatkowe poświadczenia tzw."Super OSK".  Ale jest prawdą, że korzystają one z powszechnie dostępnych narzędzi dydaktycznych, do których dostęp mają wszyscy - również "zwykłe" OSK, które nie posiadają dodatkowego poświadczenia. Wydaje się być bardzo niecelowe ograniczenie możliwości prowadzenia zajęć na odległość uzasadniając to niższym poziomem merytorycznym, dlatego skierowaliśmy prośbę do resortu infrastruktury.Zmiana taka prawdopodobnie wymaga niestety korekty w randze ustawy, wobec czego na dalszy bieg zdarzeń musimy poczekać.

O wynikach będziemy informowali na bieżąco.

 

POBIERZ TREŚĆ PISMA

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone