Aktualności

Fundacja skuteczna - nasz sukces w procesie legislacji

Z satysfakcją informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uwzględniło poprawkę do projektu rozporządzenia MIiR w sprawie Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych wniesioną przez Fundację. Poprawka dotyczy doprecyzowania uprawnień instruktorów zasiadających w Komisji oraz uzupełniono skład Komisji zgodnie z naszymi sugestiami o instruktorów techniki jazdy.

Łyżka dziegciu...

Niestety Departament Transportu Drogowego nie odniósł się do naszych sugestii dotyczących trybu wyboru członków Komisji. Nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi dotyczącej rekomendacji organizacji branżowych dla członków. Obsadzanie tego rodzaju stanowisk w  społeczeństwie obywatelskim nie powinno budzić wątpliwości a zasady winny być przejrzyste i oficjalnie znane. W naszej ocenie skład organu kolegialnego o wysokim zaufaniu społecznym, jakim Szanowna Komisja ma się stać, powinien być wybierany w drodze otwartego konkursu. 

Może jednak MIiR dojedzie do wniosku, że działania wzbudzające zaufanie społeczne do tak poważnego organu zawsze są w cenie.

Również istotna korekta dotycząca pytań dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu nie znalazła poparcia. 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone