Aktualności

Projekt Rozporządzenia o szkoleniu już po konsultacjach

Niestety nie wszystkie ważne postulaty organizacji pozarządowych zostały uwzględnione. W szczególności wątpliwości budzi wzór Karty przeprowadzonych zająć, która staje się niestety dokumentem bez jakiejkolwiek wartości merytorycznej. Szkolenie motocyklowe w 50% będzie mogło być prowadzone pojazdami właściwymi dla niższych kategorii. Oznakowanie pojazdów szkoleniowych wraca, choć nie jest określona wielkość liter.
 

Pobierz projekt Rozporządzenia po konsultacjach

 

Rozporządzenie weszło w życia 04.03.2016 r.  Pobierz treść obowiązującego aktu.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone