Aktualności

Szkolenie Policji "Zasady kontroli pojazdów OSK"

Szkolenie było wynikiem wypracowania zasad kontroli drogowej pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy. W pracach nad przygotowaniem metod działania i skutecznej współpracy nad poprawą jakości szkolenia i obsługi kursantów przez OSK brały udział przez trzy strony:

  • Fundację SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy
  • Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Szczecinie
  • Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

W ramach działań przygotowano wzór notatki służbowej zawierającej wszystkie niezbędne do ustalenia podczas kontroli aspekty, jakie spełniać powinien ośrodek szkolenia kierowców, prowadząc zajęcia praktyczne. 

Funkcjonariusze z dużym zaangażowaniem w problematykę pojazdów i szkoleń przyjęli proponowane rozwiązania. Pod koniec szkolenia z sali padły nawet słowa - Z takimi ciekawymi tematami przychodzi Pan tylko na godzinę? - Dowodzą one, jak duża jest potrzeba prowadzenia takich działań. 

Choć szkolenie miało charakter pilotażowy Fundacja SOS przygotowuje się już do rozpoczęcia szerokiej kampanii i promowania wdrożenia tych rozwiązań w jak największej liczbie powiatów. 

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone