Aktualności

Finis coronat opus - Nie! My dopiero zaczynamy!

- Trudno opisać na gorąco jak udało się to spotkanie – zapytany o przebieg Forum zaczął swoją relację Prezes Fundacji Filip Grega.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 szkoleniowców z całej Polski. Z całej, bo reprezentowane było Świnoujście ale i Krosno. W malowniczym ośrodku Wiktorowo, gdzieś między Kaszubami a Wielkopolską najambitniejsi instruktorzy, wykładowcy i właściciele szkół jazdy spotkali się aby dyskutować o jakości szkolenia, rozwijać swoje umiejętności i wymieniać doświadczeniami.

- Miałem okazję być w swoim życiu na ponad 150 różnego rodzaju konferencjach czy szkoleniach branżowych i tematycznych. Pierwszy raz jednak doświadczyłem tak wyjątkowego zainteresowania tematyką. Na wszystkich panelach sala była pełna a zarówno podczas posiłków czy kuluarowych dyskusji (które w niektórych przypadkach były prowadzone do 6 rano) nie można było usłyszeć rozmów o pogodzie, polityce, sporcie itp. typowych sprawach. Uczestnicy dyskutowali wyłącznie
o „branżowych” sprawach.  To niezwykle budujące
– powiedział Grega.

 

 

Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie, które planujemy na jesień zgromadzi nie mniejszą liczbę kadr osk.

 

A tu relacja branżowego periodyku Prawo Drogowe News.

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone