Sprawozdania Fundacji

Zgodnie z obowiązkiem transparentności naszej organizacji prezentujemy poniżej streści sprawozdań z działalności:

Sprawozdanie z działalności za pierwszy okres działalności 01.08.2014-31.12.2015

Pobierz   

załącznik do sprawozdania za 2014-15

Pobierz   

Sprawozdanie z działalności za 2016

Pobierz   

Załącznik do sprawozdania za 2016 rok

Pobierz   

Raport z audytu biegłego rewidenta

Pobierz   

Bilans 2016 r.

Pobierz   

informacja dodatkowa 2016 r.

Pobierz   

Protokół przyjęcia sprawozdania za 2016 r.

Pobierz   

wprowadzenie do sprawozdania za 2016 r.

Pobierz   

Sprawozdanie 2016 r.

Pobierz   

Bilans 2017 r.

Pobierz   

informacja dodatkowa 2017 r.

Pobierz   

Protokół przyjęcia sprawozdania za 2017 r.

Pobierz   

Rachunek zysków i strat za 2017 r.

Pobierz   

Rachunek zysków i strat za 2016 r.

Pobierz   

Sprawozdanie 2017 r.

Pobierz   

wprowadzenie do sprawozdania 2017 r.

Pobierz   

Sprawozdanie finansowe 2018 r.

Pobierz   

informacja dodatkowa 2018 r.

Pobierz   

Bilans 2018 r.

Pobierz   

Rachunek zysków i strat 2018 r.

Pobierz   

Wprowadzenie do sprawozdania 2018 r.

Pobierz   

sprawozdanieroczneosk

Pobierz   

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone